accesskey_mod_content

Dispoñible o kit de Integración con Cl@ve 2.0

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

05 xullo 2018

logo Cl@ve

Despregouse na contorna de Servizos Estables a versión 2 de Cl@ve, que permite a conexión co nodo eIDAS español para a identificación de cidadáns da Unión Europea.

Debido á adaptación ao novo esquema SAML introducido polo proxecto eIDAS, a nova versión de Cl@ve introduce algúns cambios que requiren adaptación por parte das aplicacións.

A pasarela de Cl@ve 1.0 dispoñible actualmente vai seguir activa e dando servizo ás aplicacións xa conectadas e non se prevé o cesamento do servizo a medio prazo.

Con todo, as aplicacións que deban facer uso da identificación europea a través do nodo eIDAS deberán evolucionar a Cl@ve 2.0 e facer uso das novas librarías que se publicaron no PAe.

Procedemento de Alta en Cl@ve 2

Os organismos que desexen darse de alta en Cl@ve 2 Servizos Estables para iniciar probas deberán seguir o seguinte procedemento:

 1. Abrir incidencia en https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/CLAVE e seleccionar "Integración de aplicacións"
 2. Achegar formulario "Petición de acceso a Clave2 Ident.pdf"
  • Se a entidade xa está dada de alta en Cl@ve 1 pode incluír o mesmo DIR3 e NIF que vén usando ata agora aínda que o DIR3 da entidade cambiase. Esta alta será máis rápida.
  • Se a entidade decide cambiar o DIR3 e/ou NIF, as altas dilataranse máis xa que é necesario solicitar o alta tamén ao resto de provedores: AEAT, GISS e plataforma SIM de envío de SMS.
 3. Enviar formulario de alta de datos SMS "Peticion de acceso a Clave - Datos SMS.pdf". Este paso só é necesario para altas novas en Cl@ve ou para entidades que opten pola opción 2-B

En Cl@ve 2 vaise a dispor dunha aplicación de Administración que permitirá ás propias entidades autogestionar os seus usuarios e os seus certificados electrónicos. Nesta aplicación de administración, o Centro de Servizos dará de alta á entidade como Provedor de Servizo e ao usuario como Administrador da entidade.

A partir dese momento, o administrador poderá dar de alta a outros usuarios e os certificados que se usen para validar as firmas dos token SAML que se envíen á pasarela Cl@ve 2.

Kit de Integración de Cl@ve 2

O kit de integración de Cl@ve 2.0, dispoñible para Java 8, Java 7, PHP e .Net, inclúe os seguintes elementos:

 • Manual de integración
 • Librarías
 • Provedor de Servizo (SP) de demostración

Para o caso da integración Java, no paquete de integración de Java 8 achégase tamén un documento e ficheiros de código que mostran pormenorizadamente os cambios que hai que realizar ao kit de Cl@ve 1.0 para migralo a Cl@ve 2.0 e que funcione nesta nova contorna.

Pódese usar como referencia para entender como adaptar a Cl@ve 2.0 as aplicacións que foron despregadas para conectarse a Cl@ve 1.0 e que se basearon no kit de integración desa contorna.

É importante mencionar que coa publicación do paquete de integración de Cl@ve 2.0 se discontinúa e déixase de dar soporte ao paquete de Cl@ve 1.0. Por tanto, se decide adaptarse un desenvolvemento baseado no kit de Cl@ve 1.0 será responsabilidade do organismo manter actualizadas as librarías correspondentes. O kit de Cl@ve 1.0 estaba baseado en Struts mentres que o de Cl@ve 2.0 está baseado en Spring.

As novas integracións con Cl@ve deberán facerse tamén xa con Cl@ve 2.0.

Poderá atopar os paquetes de integración e a documentación na páxina de descargas de Cl@ve do CTT.

 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
 • Identidade e Firma electrónica
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral