accesskey_mod_content

Nova versión de FACe en produción

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 febreiro 2017

logo face

Esta versión inclúe algúns cambios funcionais no portal face.gob.es e na interface WS directorioSRCF.

Procedeuse  á actualización na contorna de produción cunha nova versión de FACe. Dita versión contén varios cambios funcionais que se detallan a seguir:

Portal face.gob.es

  • Cambia o fluxo á hora de remitir facturas, agora só requirimos identificarse con CLAVE (non require firma). Só as facturas de repositorio requiren firma.
  • Cambiouse o deseño na visualización de facturas.
  • Cambiouse a forma de consultar facturas sen certificado.
  • Posibilidade de descargar e consultar xustificante con CSV da presentación da factura.

Interface WS directorioSRCF

  • No método "gestionUsuario" engadiuse un novo parámetro para determinar o estado do usuario. Este cambio pode repercutir nas integracións compiladas para ese método. Recomendamos a súa revisión.

Os novos manuais actualizados atópanse dispoñibles na área de descargas da solución FACe .

  • Infraestruturas e servizos comúns