" /> PAe - CRUE publica o Mapa da Administración Electrónica nas Universidades Españolas 2016
accesskey_mod_content

CRUE publica o Mapa da Administración Electrónica nas Universidades Españolas 2016

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

24 outubro 2016

Logo CRUE

A Conferencia de Reitores de Universidades Españolas (CRUE) publicou a edición de 2016 do "Mapa da Administración Electrónica nas Universidades Españolas", onde se recolle o grao de cumprimento das leis 11/2007, 39/2015 e 40/2015.

Baixo os auspicios de CRUE CRUE Universidades Españolas(Abre en nova xanela) presentouse a edición 2016 do " Mapa da Administración Electrónica nas Universidades Españolas(Abre en nova xanela) ". Reflicte o estado de cumprimento da xa derrogada lei 11/2007 e das leis 39/2015 e 40/2015 que acaban de entrar en vigor

Este documento, elaborado polo grupo de administración electrónica da comisión sectorial TIC de CRUE, coincide coa entrada en vigor da maior parte dos preceptos das leis 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e 40/2015 do Réxime Xurídico do Sector Público. Concorre no tempo co convenio de colaboración co Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en materia de administración electrónica.

O Mapa reflicte o estado de cumprimento da xa derrogada lei 11/2007 e das leis 39/2015 e 40/2015 que acaban de entrar en vigor. Recolle servizos ofrecidos, uso dos medios de identificación e firma, orzamentos e medios dedicados, ferramentas, plataformas empregadas tanto para a sede como para os principais elementos habilitantes: autenticación, firma, portafirmas, pasarela de pago, notificacións, arquivo de documentos electrónicos, uso dos servizos de intermediación de datos entre administracións e integración coas aplicacións corporativas.

Inclúese así mesmo un apartado no que se describen os proxectos máis significativos das universidades, ata un total de 79; o desenvolvemento de normas para aplicación das leis así como o estado de aplicación das Normas Técnicas de Interoperabilidade que aseguran a compatibilidade de expedientes e documentos entre as administracións evitando o uso de medios máis custosos e menos áxiles para transmitilos e arquivalos.

Segundo os seus autores, este Mapa, que abarca aspectos xurídicos, organizativos e tecnolóxicos, contén información para que cada institución desenvolver os seus propios plans, comparta coñecementos con outras universidades con problemáticas e demandas similares e teña como referencia as aplicacións e infraestruturas que xa veñen sendo utilizadas por algunhas delas.

As respostas de 53 universidades, recollidas na primavera de 2016, deron orixe ao Mapa. Entre as 53, a inmensa maioría das que, por pertencer ao sector público, veñen obrigadas ao cumprimento das leis 39 e 40.

Fonte orixinal da publicación(Abre en nova xanela)

  • Leis 39 e 40
  • Cidadán