accesskey_mod_content

FACe, o punto de entrada de facturas para máis de 20.000 unidades de todos os ámbitos administrativos, recibiu xa máis dun millón de facturas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

30 abril 2015

logo FACe

Desde o pasado 15 de xaneiro de 2015 todas as Administracións Públicas teñen a obriga de recibir as facturas dos seus provedores por vía electrónica. Ademais da Administración Xeral do Estado que debe usar obrigatoriamente FACe, moitas outras administracións Públicas de todos os ámbitos administrativos están a canalizar a recepción das súas facturas a través de FACe

Desde o pasado 15 de xaneiro de 2015 todas as Administracións Públicas teñen a obriga de recibir as facturas dos seus provedores por vía electrónica, de acordo con o que establece a Lei de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable.

Ademais da Administración Xeral do Estado que debe usar obrigatoriamente FACe, moitas outras administracións Públicas de todos os ámbitos administrativos (estatal, rexional, local, universidades) están a canalizar a recepción das súas facturas a través de FACe.

O modelo español que marca a lei 25/2013 e no que FACe exerce de punto de apoio,  define un modelo con poucos exemplos comparables a nivel internacional. A través dun único punto de entrada de facturas - un portelo común -, os provedores de bens e servizos de máis de 6.000 AA.PP. entre elas grandes municipios, Comunidades Autónomas e a Administración Xeral do Estado poden presentar as facturas aos seus clientes do Sector Público, cun mesmo formato e as mesmas regras de codificación que permiten que as AA.PP. poidan interoperar no seu traballo de facturación, o cal repercute directamente nunha mellora na relación dos provedores co sector público.

Neste período  transcorrido, o Punto de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) da Administración Xeral do Estado, presenta os seguintes datos:

  • 3.066 unidades das 16 Comunidades Autónomas adheridas, máis as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.
  • 6521  entidades locais adheridas,  5.802 delas recibindo xa facturas electrónicas.
  • Integrados os distintos puntos de tramitación dos Ministerios: 3.316 unidades poden recibir facturas dos 868 organismos da Administración Xeral do Estado adheridos a FACe.
  • 34 Universidades en produción
  • 20 Institucións en produción
  • Máis de 1.200.000 de facturas tramitadas

Máis información sobre a solución FACe no Centro de Transferencia de Tecnoloxía

  • Empresa
  • Contratación
  • Cooperación interadministrativa