accesskey_mod_content

Avanza Local Solucións, a Administración Electrónica nas Entidades locais

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

03 febreiro 2012

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo pon a disposición das Entidades locais Avanza Local Solucións.

Avanza Local Solucións é unha plataforma de aplicacións informáticas gratuítas que facilitan a xestión interna das entidades e a prestación de Servizos Públicos Dixitais.

Todas estas aplicacións propician e facilitan ás entidades o cumprimento da Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.

As aplicacións que conforman a plataforma son:

Avanza Local SIGM -Sistema Integrado de Xestión Municipal.
Avanza Local WEB – Plataforma para a xeración e xestión de portais de Entidades locais
Avanza Local GIS – Sistema de Información Territorial para Entidades locais
Avanza Local e-fácil – Solución de facturación electrónica e constitución telemática de empresas no ámbito local.
Avanza Local Padrón – Ferramenta de xestión de datos padroais da Entidad local e xeración de ficheiros de comunicación co INE.

  • Software Libre
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía