accesskey_mod_content

Posta en produción do Portal de Tradución Automática PTPLATA

  02 outubro 2018

  PTPLATA permite ao usuario traducir textos e ficheiros desde o castelán/español a distintos idiomas, entre eles, os idiomas cooficiais e o inglés.

  Este portal utiliza a motor PRATA da Administración Xeral do Estado e o motor MT@EC da Comisión Europea a través do cal se realizan as peticións de tradución aos diferentes idiomas da UE de forma transparente. Ambos son sistemas de tradución automática sen revisión ou intervención humana. A calidade das traducións está dentro dos limiares de calidade marcados para este tipo de sistemas de tradución.
   
  Toda a información traducida a través deste portal transmitirase a través de redes seguras - rede SARA e rede TESTA.

  A identificación para entrar na Plataforma de Tradución Automática realízase a través do CAS e é necesario ter un perfil de Administración Pública rexistrándose no Portal de Administración Electrónica.

  Máis información na solución PTPLATA do CTT

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns
  Punto de Acceso Xeral
   
  Punto de Acceso Xeral