Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Metadades per a la Gestió del Document Electrònic (i-EMGDE)

 • Nomene Abreujat:
  i-emgde
  Normativa:
  Resolució de 28 de juny de 2012, de la S.I. d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la NTI de Política de gestió de documents electrònics (Obri en nova finestra)
  Resum:
  L'i-EMGDE Inclou les metadades mínimes obligatòries, definits en les normes tècniques d'interoperabilitat de Document electrònic i Expedient electrònic, així com altres metadades complementàries pertinents en una política de gestió i conservació de documents electrònics.
  Organisme promotor:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Contacte:

  Per a més informació contactar amb:
  Miguel Ángel Amutio
  e-mail: miguel.amutio@correo.gob.es

  O omplint el formulari de  Contacte(Obri en nova finestra)

  Àrea orgànica:
  Estatal
  Subtipo de model de dades:
  Vocabulari comú (Estàndard semàntic)
  Àmbit d'ús obligatori:
  Nacional
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  CC-BY-SA-4.0

  Descripció

  Les metadades constituïxen un dels tres components del document electrònic, juntament amb el contingut, entés com el conjunt de dades en què se substancia la informació d'un document electrònic, i amb la firma electrònica.
  Les metadades s'articulen en un ‘esquema de metadades’, definit pel Reial decret 4/2010 com a “instrument que definix la incorporació i gestió de les metadades de contingut, context i estructura dels documents electrònics al llarg del seu cicle de vida.”
  La norma tècnica d'interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics en el seu apartat VII.4 es referix a l'Esquema de Metadades per a la Gestió del Document Electrònic (i-EMGDE) que inclou les metadades mínimes obligatòries, definits en les normes tècniques d'interoperabilitat de Document electrònic i Expedient electrònic, així com altres metadades complementàries pertinents en una política de gestió i conservació de documents electrònics. Podrà ser usat com a referència i ferramenta de suport per a l'adequació de cada organització als requisits d'interoperabilitat en matèria de gestió de documents.
  L'esquema i-EMGDE establix:
  • El model conceptual en el qual es recolza el model de metadades, les seues propietats i la seua lògica subjacent.
  • La descripció de cadascun dels elements i sub-elements de metadades, a través de la descripció de cadascuna de les seues característiques: definició, propòsit, obligatorietat, etc.
  • Els esquemes de valors necessaris per a emplenar els valors dels elements de metadades pertinents.
  • Les referències a les normes utilitzades com a base, així com a altres normes de possible utilitat.
  L'esquema de metadades s'inspira en el referent Australian Government Recordkeeping Metadata Standard Version 2.0, adaptat a l'àmbit espanyol i als requisits de la nostra normativa. En particular, l'i-EMGDE inclou les metadades mínimes obligatòries, definits en les normes tècniques d'interoperabilitat de Document electrònic i Expedient electrònic, així com altres metadades complementàries pertinents en una política de gestió i conservació de documents electrònics.
  Es basa com a aspectes més destacables en un model entitat-relació que reconeix l'existència de diverses entitats: document, agent, activitat, regulació relació i en l'ús de relacions i esdeveniments per a deixar constància del context. Constituïx un model funcional per a l'aplicació de les metadades com a ferramenta de gestió global dins d'una organització a través d'una aproximació multi-entitat en la qual les relacions entre els documents i la resta d'elements del sistema són tractades com una entitat més. Així, les metadades del document i de l'expedient electrònic poden definir-se en el marc d'un sistema de gestió documental complet des d'una perspectiva multi-entitat en la qual, a més dels propis documents, participen un altre tipus d'entitats caracteritzades per les seues pròpies metadades, com poden ser agents, regulacions o activitats.

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE