accesskey_mod_content

Accesibilidade

A Administraci?n Electr?nica Inclusiva ? un concepto amplo que abarca todas as medidas encami?adas a conseguir que os beneficios da Administraci?n Electr?nica est?ndanse ao conxunto dos cidad?ns, con independencia da s?a capacidade econ?mica ou o seu nivel de alfabetizaci?n dixital.

 • Observatorio de Accesibilidade

  30 decembro 2019

  O Observatorio de Accesibilidade ? unha iniciativa do Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais da Administraci?n.

 • Accessibility Observatory

  08 novembro 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that are dependent on the Government (GSA, Xeral State Administration).

 • Implantaci?n RD 1112/2018

  13 xaneiro 2020

  Materiais e informaci?n de utilidade para a implantaci?n do Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico.

 • Comunidade Accesibilidade

  08 novembro 2019

  Espazo de colaboraci?n para os xestores de portais das administraci?ns p?blicas. Ofrece materiais de axuda, foros de discusi?n e o servizo de diagn?stico en l?nea.?

 • Normativa

  08 novembro 2019

  Legislaci?n, normas de accesibilidade e certificaci?n.

 • Materiais de axuda

  25 novembro 2019

  Preguntas frecuentes, gu?as pr?cticas, accesibilidade en PDFs.

 • Cooperaci?n internacional no ?mbito da accesibilidade

  08 novembro 2019

  Implicaci?ns das directivas europeas con respecto ? accesibilidade do TIC.

 • Observatorio de Accesibilidade

  30 decembro 2019

  O Observatorio de Accesibilidade ? unha iniciativa do Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais da Administraci?n.

 • Accessibility Observatory

  08 novembro 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that are dependent on the Government (GSA, Xeral State Administration).

 • Implantaci?n RD 1112/2018

  13 xaneiro 2020

  Materiais e informaci?n de utilidade para a implantaci?n do Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico.

 • Comunidade Accesibilidade

  08 novembro 2019

  Espazo de colaboraci?n para os xestores de portais das administraci?ns p?blicas. Ofrece materiais de axuda, foros de discusi?n e o servizo de diagn?stico en l?nea.?

 • Normativa

  08 novembro 2019

  Legislaci?n, normas de accesibilidade e certificaci?n.

 • Materiais de axuda

  25 novembro 2019

  Preguntas frecuentes, gu?as pr?cticas, accesibilidade en PDFs.

 • Cooperaci?n internacional no ?mbito da accesibilidade

  08 novembro 2019

  Implicaci?ns das directivas europeas con respecto ? accesibilidade do TIC.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral