accesskey_mod_content

Comisión Sectorial de Administración Electrónica

É un órgano técnico presidido polo Secretario Xeral de Administración Dixital do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital para a cooperación da Administración Xeral do Estado, das administracións das Comunidades Autónomas e das entidades que integran a Administración Local en materia de administración electrónica.

Normativa

Disposición adicional novena da Lei 40/2015(Abre en nova xanela) de Réxime Xurídico das Administracións Pública

Real Decreto 3/2010(Abre en nova xanela) , do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da administración electrónica (Art. 35 e Disposición Adicional Terceira).

Real Decreto 4/2010(Abre en nova xanela) , do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da administración electrónica (Art. 8.1).

Funcións

Asegurar a compatibilidade e interoperabilidade dos sistemas e aplicacións empregados polas Administracións Públicas.

Impulsar o desenvolvemento da administración electrónica en España.

Asegurar a cooperación entre as Administracións Públicas para proporcionar información administrativa clara, actualizada e inequívoca.

Desenvolvemento da súa actividade

No seo desta Comisión existen unha serie de Grupos de Traballo técnicos para compartir experiencias e boas prácticas ou para a realización de proxectos en colaboración. Estes grupos son dinámicos fórmanse en función das necesidades de cooperación nas materias de que se trate e poden pecharse unha vez cumpridos os seus obxectivos e presentadas as súas conclusións e recomendacións.

Grupos de Traballo actuais

Actualmente a Comisión Sectorial conta con  trece grupos de traballo :

 • Grupo de Identidade Dixital e firma electrónica
 • Grupo de Intermediación e Servizos. Cartafol Cidadán
 • Grupo de Interoperabilidade
 • Grupo de Telecomunicacións Integradas
 • Grupo de Observatorio, Indicadores e Medidas
 • Grupo de Seguridade
 • Grupo de Reutilización de Aplicacións e Servizos e RISP
 • Grupo de Repositorios Comúns
 • Grupo Documento, Expediente e Arquivo Electrónico
 • Grupo de Funcionarios Habilitados e Rexistro Electrónico de Apoderamentos
 • Grupo de apoio funcional á implantación das leis 39 e 40/2015
 • Grupo Identificador Europeo de Lexislación - ELI
 • Grupo de Factura Electrónica

Enlaces RelacionadosLigazóns Relacionadas