accesskey_mod_content

L'OCDE constitueix un fòrum de compartició i intercanvi d'experiències de Governs nacionals de tot el món amb la finalitat de trobar solucions a problemes comuns i plantejar recomanacions en els àmbits econòmics, socials i ambientals. A l'àrea de Governança Pública es treballa des de 2001 en polítiques públiques relacionades amb la modernització de l'Administració i l'administració digital, destinades a explorar com els governs poden aprofitar millor les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) per integrar els principis de bona governança dels països.

  • Network on I-Government (Obre en nova finestra) (I-Leaders): Grup de l'OCDE, que depèn del Comitè de Governança Pública, format pels CIOs (Chief Information Officer) o màximes autoritats en matèria de Tecnologies de la Informació per a les Administració Públiques dels Estats Membre. El seu objectiu és intercanviar informació entre els Estats Membre sobre les estratègies i l'estat de situació de l'Administració Digital i el Govern Obert als seus països, així com formular recomanacions d'alt nivell per a l'elaboració d'Estratègies d'Administració Digital. També s'encarrega de l'aprovació de les avaluacions en matèria d'Administració Digital i Govern Obert que realitza l'OCDE als diferents països (peer-to-peer reviews). D'ell depèn el subgrup encarregat d'analitzar indicadors d'Administració Digital i l'encarregat d'analitzar indicadors de Govern Obert en els Estats Membre. En ells també es preparen els documents i estudis sobre la matèria.
  • Working Party on Security and Privacy in the Digital Economy - WPSPDE (Obre en nova finestra) : El Grup de Treball de Seguretat i Privadesa en l'Economia Digital, anteriorment denominat de Seguretat de la Informació i Protecció de la Privadesa (Working Party on Information Security and Privacy – WPISP), realitza estudis i formula recomanacions d'alt nivell perquè els governs i altres actors assegurin que la seguretat i la protecció de la privadesa recolzen el desenvolupament de l'economia d'Internet així com la prosperitat econòmica i social. Identifica tendències, serveix per a l'intercanvi d'experiències i analitza l'impacte de la tecnologia en el desenvolupament de polítiques relatives a la seguretat i a la protecció de la privadesa (protecció de dades de caràcter personal, identificació i autenticació electrònica, criptografia, seguretat de la informació, ciberseguretat).
  • Task Force Observatori d'Innovació del Sector Públic: L'Observatori d'Innovació del Sector Públic és el resultat d'una Task Force depenent del Comitè de Governança Pública, que té com a objectiu recollir totes les iniciatives innovadores destinades a aportar solucions per als gestors públics que cerquen idees per reduir la despesa en la prestació d'un servei, per millorar un servei sense incrementar el cost o per engegar un nou producte que a un altre país ja existeix. S'erigeix en un fòrum internacional d'intercanvi de pràctiques innovadores.