accesskey_mod_content

Comisións ministeriais para a Administración Dixital (CMAD)

Cada departamento Ministerial contará cunha Comisión Ministerial para a Administración Dixital (CMAD) que terá que elaborar o plan de acción para a transformación dixital do Ministerio de acordo á Estratexia TIC global e as directrices da Dirección TIC. Estará composta, a diferenza das anteriores CMAE, polos responsables das unidades administrativas e os das unidades TIC máis relevantes co obxecto de poder analizar, de maneira integral, as necesidades departamentais e priorizalas.

Así mesmo terá que informar e remitir á Dirección TIC as disposicións departamentais desde o punto de vista tanto das oportunidades TIC como do impacto nos recursos TIC.

As Comisións Ministeriais de Administración Dixital iranse constituíndo progresivamente por cada un dos departamentos ministeriais:

O Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro(Abre en nova xanela) , sobre organización e instrumentos operativos do TIC na AGE e os seus organismos públicos, analiza no seu artigo 7 o papel das CMAD.

bandeira inglesa (English version)

  Royal Decree 806/2014 of 19 September (PDF - 533 KB)(Abre en nova xanela)  on the organisation and operational tools of the information and communication technologies in the Xeral State Administration and its public bodies.

 

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral