accesskey_mod_content

Comisións ministeriais para a Administración Dixital (CMAD)

Cada departamento Ministerial contará cunha Comisión Ministerial para a Administración Dixital (CMAD) que terá que elaborar o plan de acción para a transformación dixital do Ministerio de acordo á Estratexia TIC global e as directrices da Dirección TIC. Estará composta, a diferenza das anteriores CMAE, polos responsables das unidades administrativas e os das unidades TIC máis relevantes co obxecto de poder analizar, de maneira integral, as necesidades departamentais e priorizalas.

Así mesmo terá que informar e remitir á Dirección TIC as disposicións departamentais desde o punto de vista tanto das oportunidades TIC como do impacto nos recursos TIC.

As Comisións Ministeriais de Administración Dixital iranse constituíndo progresivamente por cada un dos departamentos ministeriais:

O Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro(Abre en nova xanela) , sobre organización e instrumentos operativos do TIC na AGE e os seus organismos públicos, analiza no seu artigo 7 o papel das CMAD.

bandeira inglesa (English version)

  Royal Decree 806/2014 of 19 September (PDF - 533 KB)(Abre en nova xanela)  on the organisation and operational tools of the information and communication technologies in the Xeral State Administration and its public bodies.

 

0 Comentarios

Non hai comentarios