accesskey_mod_content

O ?rgano superior de gobernaci?n TIC na Administraci?n Xeral do Estado ? a Comisi?n de Estratexia TIC, na que estar?n representados todos os Ministerios. Leste ?rgano actuar? de nexo de uni?n e ali?amento entre os obxectivos e prioridades establecidas polo Goberno e o uso das Tecnolog?as da Informaci?n e as Comunicaci?ns para satisfacer as necesidades da Administraci?n.

Entre as s?as principais funci?ns figura a elaboraci?n e proposta ao Consello de Ministros da Estratexia TIC, declarar os medios e servizos compartidos, declarar os proxectos de inter?s prioritario e informar anualmente o Consello de Ministros do estado de transformaci?n dixital da Administraci?n.

O Pleno da Comisi?n reunirse? polo menos d?as veces ao a?ou. Pero para axilizar a toma de decisi?ns a Comisi?n de Estratexia TIC contar? cun Comit? executivo da Comisi?n de Estratexia TIC.

A composici?n e funci?ns exactas do Comit? Executivo ser?n determinadas pola Comisi?n de Estratexia TIC. O calquera caso non podr? contar con m?s de 10 membros con dereito a voto e reunirse? mensualmente para abordar cuesti?ns t?cticas e estrat?gicas sobre as materias que lle delegue a Comisi?n.

O seu funcionamento e composici?n est? regulado polo Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro sobre organizaci?n e instrumentos operativos do TIC na AGE (Abre en nova xanela) .

(English Version) Royal Decree 806/2014 of 19 September (Abre en nova xanela) on the organisation and operational tools of the information and communication technologies in the Xeral State Administration and its public bodies (PDF)

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral