accesskey_mod_content

O órgano máximo de gobernación TIC na Administración Xeral do Estado é a Comisión de Estratexia TIC, na que estarán representados todos os Ministerios. Este órgano actuará de nexo de unión e aliñamento entre os obxectivos e prioridades establecidas polo Goberno e o uso das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións para satisfacer as necesidades da Administración.

Entre as súas principais funcións figura a elaboración e proposta ao Consello de Ministros da Estratexia TIC, declarar os medios e servizos compartidos, declarar os proxectos de interese prioritario e informar anualmente o Consello de Ministros do estado de transformación dixital da Administración.

O Pleno da Comisión reunirase polo menos dúas veces ao ano. Pero para axilizar a toma de decisións a Comisión de Estratexia TIC contará cun Comité executivo da Comisión de Estratexia TIC.

A composición e funcións exactas do Comité Executivo serán determinadas pola Comisión de Estratexia TIC. O calquera caso non poderá contar con máis de 10 membros con dereito a voto e reunirase mensualmente para abordar cuestións tácticas e estratéxicas sobre as materias que lle delegue a Comisión.

O seu funcionamento e composición está regulado polo Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro sobre organización e instrumentos operativos do TIC na AGE (Abre en nova xanela) .

(English Version) Royal Decree 806/2014 of 19 September (Abre en nova xanela) on the organisation and operational tools of the information and communication technologies in the Xeral State Administration and its public bodies (PDF)