accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Presupostos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Administración do Estado

 • Este informe analiza a dimensión e estrutura de Gastos e Investimentos en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Administración do Estado e a Seguridade Social. Na súa última edición, referidos a os Orzamentos do 2015 e á execución do Orzamento 2014

  O ámbito do estudo tanto para o Orzamento 2015 como para a execución do 2014 considerou ademais do subsector Estado e Seguridade Social, os Organismos Autónomos, Axencias Estatais e Organismos Públicos. Os informes de anos anteriores para o estudo da execución orzamentaria do ano anterior só tiñan en conta o subsector Estado e Seguridade Social.

  Responsable

  Secretaría de Estado de Función Pública.
  Secretaría Xeral de Administración Dixital.
  SX de Investimentos TIC.

   

  Participación doutros organismos

  Dirección Xeral de Orzamentos.

  Intervención Xeral da Administración do Estado.

  Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral