accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

Informi IRIA

 • Després de l'última modificació normativa mitjançant Reial decret 806/2014, de 26 de setembre, es crea la Comissió d'Estratègia TIC, a la qual li correspon entre unes altres, la funció de “actuar com a Observatori de l'Administració Electrònica i Transformació Digital” prenent el relleu al Consell Superior d'Administració Electrònica. Amb tal fi, la Comissió d'Estratègia TIC realitza la recollida de “informació dels recursos tecnològics, humans, econòmics i de contractació relacionats amb les tecnologies de la informació” i publica al Portal d'Administració Electrònica (PAe) informes periòdics presentant els resultats d'aquests estudis.

  L'informe IRIA presenta una visió global de la situació i ús dels Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques de caràcter local, recollint els principals agregats del sector i la seva evolució, ressaltant les seves peculiaritats i afavorint així la creació d'un marc general d'actuació que orienti les futures decisions de planificació i adquisició de Sistemes i Tecnologies de la Informació en l'àmbit administratiu.

  El Sistema d'Informació IRIA té com a àmbit l'Administracions Local i s'actualitza bienalmente.

  L'Informe IRIA es va actualitzar l'any 2017 i des de llavors, es publica independentment, cada dos anys, amb un annex de les Diputacions.

  Responsable

  • Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial.
  • Secretaria General d'Administració Digital.

  Organismes participants

  • Diputacions Provincials i Forals, Consells i Cabildos Insulars i Municipis.

Enllaços relacionatsEnllaços relacionats