accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Informe Administración Electrónica nas CCAA

  • Metodoloxía

    O informe sobre a Admistración electrónica nas Comunidades Autonómas (CAE) baséase no enchemento por parte das diferentes CCAA dun cuestionario previo onde se reflicten unha serie de indicadores que se actualizan cada certo tempo.

    O informe CAE publicouse con periodicidade anual desde o ano 2004. Con motivo da revisión que se está levando a cabo no citado formulario, o informe CAE 2015 (con datos recolleitos en 2016) e o informe CAE 2016 (con datos recolleitos en 2017) non se publicaron.

    No informe CAE 2018, ademais de actualizar o cuestionario e o deseño, cámbiase a nomenclatura para igualala co resto de informes de maneira que o CAE 2018 teñen os datos de 2017.

     

Portal de Comunidades Autónomas(Abre en xanela nova) Acceso DATAOBSAE(Abre en xanela nova)
Portal de Comunidades Autónomas(Abre en xanela nova) Acceso DATAOBSAE(Abre en xanela nova)