accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

Informi Administració Electrònica en les CCAA

 • D'acord amb el previst en el Reial decret 589/2005, l'Observatori d'Administració Electrònica integra anualment la informació sobre la matèria “proporcionada per les Comunitats Autònomes en l'àmbit de la Conferència Sectorial d'Administracions Públiques”.

  Per facilitar la cooperació en l'àmbit del monitoratge del desenvolupament de l'Administració Electrònica a Espanya, es va crear un grup de treball englobant els Observatoris de l'Administració Electrònica de les Comunitats Autònomes. Aquest grup de treball depèn del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica, integrat en la Conferència Sectorial d'Administració Pública.

  Els objectius del grup són:

  • Monitorar l'avanç de l'Administració Autonòmica cap a l'Administració electrònica.
  • Mantenir una radiografia permanentment actualitzada sobre l'estat de les diferents administracions en aquest tema.
  • Aconseguir un consens entre les diferents Comunitats quant a metodologia de treball i indicadors a analitzar.
  • Realitzar recomanacions que ajudin a accelerar el procés de modernització i a aconseguir un equilibri entre les diferents Comunitats.

  El resultat del seu treball han estat els informes anuals que es llisten en la pestanya de descàrregues. A partir de 2017, l'informe passa a ser biennal.

Enllaços relacionatsEnllaços relacionats