accesskey_mod_content

Informe de Maduresa de les Dades Obertes a Europa 2020

L'Informe de Maduresa de les Dades Obertes a Europa és elaborat anualment pel Portal Europeu de Dades des de 2015. Aquest informe avalua el nivell de maduresa en dades obertes dels Estats Membres de la UE, juntament amb els països pertanyents a l'EFTA (Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa), la qual cosa els ajuda a identificar possibles àrees de millora en facilitar la seva comparació amb altres països.

En l'edició de 2020, Espanya manté el segon lloc del rànquing global, situant-se en el grup dels Trend-Setters (creadors de tendències).

Gràfic explicat en el paràgraf anteriorDe les quatre dimensions analitzades, Espanya destaca especialment en la dimensió “Impacto”, on aconsegueix la màxima puntuació.

Gràfic explicat en el paràgraf posterior

Es ressalta en l'indicador “Impacte polític” d'aquesta dimensió la publicació en 2020 de l'informe “Les Administracions Públiques davant la reutilització de la informació pública“, on es mesura l'impacte de les dades obertes en el sector públic; el “Datahub Energètic” de Castella i Lleó, un quadre de comandament que mostra el consum energètic dels centres públics d'aquesta Administració Autonòmica; i el mapa online interactiu de delinqüència a Catalunya amb dades des de 2011 fins a l'actualitat.

Gràfic explicat en el paràgraf posterior

Quant a l'indicador “Ús del Portal”, de la dimensió “Portal”, es destaca d'Espanya l'ús d'un conjunt d'eines d'anàlisi web, d'anàlisi de xarxes socials i d'impacte social, així com de posicionament web, per analitzar diferents aspectes de l'ús del portal. En aquesta mateixa dimensió, en l'indicador “Sostenibilitat del Portal”, es ressalta com a pràctica interessant d'Espanya  la creació d'un quadre de comandament amigable que proporciona una visió global de les xifres del portal mitjançant gràfics interactius.

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats