accesskey_mod_content

El Índex Global d'Innovació presenta les tendències globals i els resultats en innovació de 131 economies. L'última edició, atorga a Espanya una puntuació de 45,6 punts i la 30ª posició dels 131 països analitzats.

Gràfic explicat en el paràgraf anterior

L'índex es descompon en 7 pilars: Institucions, Capital humà i recerca, Infraestructures, Sofisticació del mercat, Sofisticació del negoci, Coneixement i resultats tecnològics, Resultats creatius.

Centrant-nos en el bloc Infraestructures i dins d'aquest, en la categoria Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC),  el subpilar TIC està format al seu torn per 4 subíndexs: accés a les TIC, ús de les TIC, serveis d'Administració online i participació online dels ciutadans.

Gràfic explicat en el paràgraf posterior

En matèria d'Infraestructures per a la innovació, Espanya ocupa la 7ª posició, aconseguint en la categoria Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) el 16º lloc. Entre les subcategories de les TIC, Espanya destaca especialment en Participació online, en la qual obté la 5ª plaça del rànquing, amb una puntuació de 98,3 sobre 100, i en Administració electrònica, en la qual se situa en el lloc 16.

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats