accesskey_mod_content

 

La traducció del portal que vostè està visualitzant ha estat realitzada per un sistema automàtic de traducció sense revisió de les traduccions per part i traductors humans .
 
Aquest sistema denominat PLATA utilitza motors de traducció automàtics opensource basats en regles i en estadístiques. Els sistemes han estat entrenats amb corpus específics per a les matèries dels portals, generalment matèries administratives. A més s'ha procedit a una revisió de conceptes clau que no han de ser traduïts com a noms, adreces, cognoms, etc. Encara que es tracta de fer el major esforç per millorar els diccionaris, en ser una traducció automàtica sense revisió manual directa no es pot assegurar la correcta traducció de tots els términos.la qualitat de les traduccions varien segons l'idioma i estan marcades i definides pels llindars de qualitat que la tecnologia actual en matèria de traducció automàtica proporciona.
 
Si troba algun concepte incorrectament traduït o que no hagi de traduir-se al portal en el qual estava navegant posi's en contacte amb el suport d'aquest portal per esmenar l'error.

-------------------------------

A tradución do portal que vostede està a visualitzar foi realitzada per un sistema automàtic de tradución sen revisió dones traducións per part i tradutores humans.
 
Devandito sistema denominat PRATA utilitza motors de tradución automàtics opensource baseados en regras i en estatísticas. Us sistemes foron adestrados amb corpus específics per a as matèries dues portais, xeralmente matèries administratives. Ademais procedeuse a unha revisió de conceptes crave que senar han de ser traduïts com nomes, direccións, apelidos, etc. Aínda que es tracta de facer o maior esforzo per mellorar us dicionarios, ao ser unha tradución automàtica sen revisió manual directa senar es podi assegurar a correcta tradución de tots us termos.A calidade dones traducións varien segon o idioma i estan marcades i definides pols limiares de calidade que a tecnoloxía actual en matèria de tradución automàtica proporciona.
 
S'atopa algun concepte incorrectament traduït ou que senar hagi de traduir-se no portal no que estava a navegar posi's en contacte co suporti do devandito portal per emendar o erro.

0 Comentaris

No hi ha comentaris