accesskey_mod_content

Os Plans de Acción de Administración Electrónica

As Declaracións Ministeriais, xunto coas sucesivas estratexias para o desenvolvemento da Sociedade da Información como Estratexia para o mercado único dixital(Abre en nova xanela) , deron lugar a Plans de Acción de Administración Electrónica desenvolvidos pola Comisión Europea, que son a folla de ruta para alcanzar os obxectivos das Declaracións.

A Comisión Europea adoptou o 19 de abril de 2016 o Plan de acción de administración electrónica 2016-2020(Abre en nova xanela) que acelera a transformación dixital da administración

Este Plan sinala 3 grandes prioridades e introduce 20 medidas para modernizar as administracións públicas, conseguir o Mercado Único Dixital, e implicar máis aos cidadáns e as empresas na prestación de servizos de alta calidade.

Os anteriores plans de Administración Electrónica

O máis amplo espectro que alcanzaban as actividades relacionadas coa Sociedade da Información, xunto coa importancia que para os Gobernos tomaba contar cun medio eficiente e efectivo de relación coa cidadanía baseado nas Tecnoloxías da Información, impulso no ano 2005 á Comisión Europea a desenvolver un plan específico de impulso da Administración Electrónica no ámbito da Unión Europea. Este primeiro plan, englobado dentro da Estratexia i2010(Abre en nova xanela)  , denominouse "Plan de Acción de Administración Electrónica i2010: Acelerando o desenvolvemento da Administración Electrónica para o beneficio de todos"(Abre en nova xanela)  . Os obxectivos do plan de de acción estaban ligados ao cinco prioridades da Declaración Ministerial de Manchester(Abre en nova xanela) .

A reorientación estratéxica da Administración Electrónica acordada coa Declaración de Malmö(Abre en nova xanela) , levou á Comisión Europea ao deseño dun novo "Plan de Acción de Administración Electrónica para Europa 2011-2015(Abre en nova xanela) ", coa entidade propia derivada dese acordo ministerial aínda que con parte das súas accións incluídas dentro da Axenda Dixital para Europa(Abre en nova xanela) . Este plan de acción tiña como obxectivo xeral explotar as capacidades do TIC para promover Administracións intelixentes, inovadoras e sustentables.

0 Comentarios

Non hai comentarios