accesskey_mod_content

Estratexias de Administración Electrónica

 • A Administración Electrónica e as políticas da Unión Europea

  A Estratexia para un Mercado Único Dixital para Europa promoveu o Plan de Acción de administración electrónica 2016-2020 que trata cuestións tales como a conexión dos rexistros de empresas en toda Europa, que as empresas e os cidadáns achegar os seus datos só unha vez ás AA.PP. para facer realidade o principio de ‘só unha vez’ (en inglés once-only), así como a actualización do Marco Europeo de Interoperabilidade, dispoñible desde marzo de 2017. Posteriormente, a Declaración ministerial de administración electrónica de Tallin veu a reforzar o compromiso cos principios do citado Plan de Acción, particularmente dos seguintes: dixital por defecto, inclusión e accesibilidade, principio de só unha vez, confianza e seguridade, apertura e transparencia e interoperabilidade por defecto.

 • As Declaracións Ministeriais de Administración Electrónica

  O desenvolvemento da Administración Electrónica na Unión Europea ha partido do consenso alcanzado entre os Estados membros en Declaracións Ministeriais. A última delas foi adoptada na cidade de Tallín en 2017 e reforza o compromiso cos principios do Plan de Acción de Administración electrónica 2016-2020.

 • Os Plans de Acción de Administración Electrónica

  As Declaracións Ministeriais, xunto coas sucesivas estratexias para o desenvolvemento da Sociedade da Información, deron lugar a Plans de Acción de Administración Electrónica desenvolvidos pola Comisión Europea, que son a folla de ruta para alcanzar os obxectivos das Declaracións. A Comisión Europea adoptou o 19 de abril de 2016 o “Plan de Acción de Administración Electrónico Europeo 2016-2020”, que acelera a transformación dixital da administración

 • Relación de documentos de desenvolvemento da Administración Electrónica en Europa

  Aquí pode atopar unha relación de documentos que facilitaron o desenvolvemento da Administración Electrónica na Unión Europea

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral