accesskey_mod_content

Pilotos CIP-LSCP (e-SENS, STORK2, XENE6, epSOS, e-CODEX)

Os Pilotos a Gran Escala (LSP - Large Scale Pilots) do Programa de Competitividade e Innovación (CIP - Competitiviness and Innovation Program) da Comisión Europea teñen como obxectivo involucrar a diferentes actores europeos (administracións públicas, provedores de servizos e centros de investigación) na implementación de solucións comúns para ofrecer servizos públicos transfronteirizos en liña e facelos accesibles en toda Europa.

A Administración Pública española participa en cinco deles:

  • O proxecto STORK2 (Secure idenTity across bORders linKed), que ten por obxectivo facilitar a creación e adopción da identificación e autenticación electrónicas, tanto para persoas físicas como xurídicas avanzando así na construción dunha área única para Europa, interoperable e sustentable,
  • O proxecto XENE6 (Goverment ENable with IPv6), cuxo obxectivo é o de impulsar o despregamento de IPv6 en Europa, mediante a execución dunha serie de experiencias pioneiras de transición transición a IPv6 en Administracións Públicas de diferentes países, e a súa diseminación na Unión Europea
  • O proxecto epSOS (European Patients Smart Open Services), que se centra na área de sanidade electrónica, e ten por obxectivo conseguir o intercambio de datos básicos sobre os pacientes (como o tipo de sangue ) co fin de que un médico noutro país poida acceder ao historial médico dun paciente que temporalmente se desprazou ao seu país.
  • e –CODEX (e-Justice Communication via En liña Data Exchange) trata de fomentar a cooperación dos Estados membro no ámbito da xustiza electrónica e facilitar a colaboración na execución da orde europea de pagos (EPO) , orde de detención europea ( EAW) ou o recoñecemento mutuo de sancións pecuniarias e multas .

O último achegar para finalizar a construción do mercado único dixital é o proxecto e-SENS  que, baseándose nos resultados do cinco proxectos piloto a gran escala anteriores, trata de identificar e estandarizar bloques comúns para facilitar a creación dunha infraestrutura electrónica transfronteiriza.

Máis información sobre os pilotos de servizos electrónicos transfronteirizos en: http://ec.europa.eu/digital-axenda/en/cros-border-pilots(Abre en nova xanela)
 

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas