accesskey_mod_content
Icona app m?vil cliente @asina

App m?vil "Cliente @asina m?vil"

O proxecto Cliente @asina permite integrar tecnolog?as de firma electr?nica en aplicaci?ns Web dun modo r?pido e seguro, con independencia do hardware ou software que poida utilizar o usuario para acceder a estas aplicaci?ns, cumprindo deste xeito o principio de neutralidade tecnol?gica. Persegue ampliar a compatibilidade na provisi?n de servizos p?blicos baseados en firmas electr?nicas e certificados cun m?nimo esforzo e inversi?n por parte do provedor destes servizos.

A crecente tendencia a utilizar dispositivos m?viles para conectarse a internet fai necesario adaptar o cliente @asina da contorna do computador de sobremesa ao mundo m?vil, ampliado a compatibilidade actual (Windows, Linux, MAC) aos sistemas operativos m?viles m?s estendidos. Con este obxectivo o Ministerio de?Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica?desenvolveu a aplicaci?n para dispositivos m?viles "Cliente@firma Movil", que permite incorporar a firma electr?nica aos servizos de administraci?n electr?nica cun m?nimo esforzo e inversi?n e sen necesidade por parte do integrador de adquirir licenzas de software ou integrar complexos produtos nos seus servidores.

Deste xeito facil?tase a implantaci?n dos servizos baseados en firma electr?nica, accesibles agora tambi?n a trav?s da canle m?vil, mantendo unha experiencia de usuario homog?nea e satisfactoria.

A APP debe ser integrada polos servizos de administraci?n electr?nica que desexen incorporar mobilidade. Aquelas aplicaci?ns que xa fan uso da miniapplet de @firma te?en compatibilidade coa firma en mobilidade case autom?ticamente. Pode realizar unha demostraci?n de uso a trav?s da seguinte p?gina Web: https://valide.redsara.es/firmaMovil/demo.html(Abre en nova xanela)

Para m?s informaci?n sobre o Cliente @asina ou como integrar a firma m?vil nas s?as aplicaci?ns pode consular a iniciativa relacionada:

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clienteafirma

O proxecto Cliente @asina e "Cliente @asina m?vil" ? software libre.

Descarga da aplicacion

A aplicaci?n "Cliente @asina movil" est? dispo?ible para plataformas con sistema operativo Android(Abre en nova xanela) e, para plataformas iOS(Abre en nova xanela) . A s?a descarga ? gratu?ta desde Google Play ou o App Store de Apple respectivamente.

Acceso Google play(Abre en nova xanela) ??????????????? Acceso App Store(Abre en nova xanela)

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral