accesskey_mod_content

Guía Dixitalízache

O obxectivo desta guía é facilitar o cumprimento das leis por parte das Entidades locais a través do acceso e uso das ferramentas tecnolóxicas que a Secretaría Xeral de Administración Dixital pon a disposición de todas as Administracións públicas.

Novas obrigacións introducidas polas leis:

  1. Dispor das ferramentas e recursos necesarios para garantir a relación electrónica cos obrigados pola lei e coas persoas físicas que así o prefiran antes do 2 de outubro de 2016.
  2. Tramitar electronicamente os expedientes
  3. Arquivar electronicamente
  4. Garantir o Dereito á información e a transparencia:
  5. Garantir un funcionamento electrónico interno
  6. Traballar de forma coordinada e interoperable con outras Administracións

Logo digitalizate

pdf  Guía para Entidades locais para o cumprimento das Leis 39 e 40/2015(Abre en nova xanela)  novo

epub  Guía para Entidades locais para o cumprimento das Leis 39 e 40/2015(Abre en nova xanela)  novo

 

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral

Ligazóns relacionadasLigazóns relacionadas