accesskey_mod_content

A interoperabilidade ? a capacidade dos sistemas de informaci?n e dos procedementos aos que ?stos dan soporte, de compartir datos e posibilitar o intercambio de informaci?n e co?ecemento entre eles. Resulta necesaria para a cooperaci?n, o desenvolvemento, a integraci?n e a prestaci?n de servizos conxuntos polas Administraci?ns p?blicas; para a ejecuci?n das diversas pol?ticas p?blicas; para a realizaci?n de diferentes principios e dereitos; para a transferencia de tecnolog?a e a reutilizaci?n de aplicaci?ns en beneficio dunha mellor eficiencia; para a cooperaci?n entre diferentes aplicaci?ns que habiliten novos servizos; todo iso facilitando o desenvolvemento da administraci?n electr?nica e da sociedade da informaci?n.

No ?mbito das Administraci?ns p?blicas, a consagraci?n do dereito dos cidad?ns a comunicarse con elas a trav?s de medios electr?nicos comporta unha obligaci?n correlativa das mesmas. Esta obligaci?n ten, como premisas, a promoci?n das condici?ns para que a liberdade e a igualdade sexan reais e efectivas, as? como a remoci?n dos obst?cus que impidan ou dificulten o exercicio pleno do principio de neutralidade tecnol?gica e de adaptabilidade ao progreso das tecnolog?as da informaci?n e as comunicaci?ns, garantindo con iso a independencia na elecci?n das alternativas tecnol?gicas polos cidad?ns, as? como a liberdade de desenvolver e implantar os avances tecnol?gicos nun ?mbito de libre mercado.

Lei 40/2015, de 1 de outubro, de R?gimen Jur?dico do Sector P?blico, reco?ece o protagonismo da interoperabilidade e ref?rese a ela como un dos aspectos nos que ? obrigado que as previsi?ns normativas sexan com?ns e debe ser, por tanto, abordado pola regulaci?n do Estado.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral