accesskey_mod_content
Centro de Interoperabilidade Semántica

O Centro de Interoperabilidade Semántica (CISE) é o instrumento definido no Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI) para publicar os modelos de datos dos elementos de interoperabilidade que permiten intercambiar información entre as Administracións Públicas e entre estas e os cidadáns. Está a disposición de calquera administración pública e calquera perfil que traballe na contorna da interoperabilidade.

Un modelo de datos é o conxunto de definicións (nivel conceptual), interrelacións (nivel lóxico), e regras e convencións (nivel físico) que permiten describir os datos para o seu intercambio, o cal constitúe o fundamento da dimensión semántica da interoperabilidade. Componse de activos semánticos, é dicir, pezas reutilizables que habilitan a estandarización de conceptos.

Buscador de Activos Semánticos do CISE     Rexistrar Activos Semánticos do CISE  

De acordo ao ENI, os principais obxectivos do CISE son:

  • Identificar os modelos de datos que teñen carácter de comúns
  • Proporcionar un repositorio de modelos de datos de intercambio de información que permita recompilalos, clasificalos, publicalos, localizalos e difundilos
  • Facilitar a interoperabilidade do sector público publicando os modelos de datos dos seus servizos de intercambio de información mediante esquemas XML (XSD), así como as súas codificacións e documentación asociada.

Os esquemas XML (XSD) permiten definir cada activo semántico nun conxunto estruturado de campos complexos e simples, e facilita que a información intercambiada poida ser interpretable de forma automática por calquera aplicación.

  • Facilitar que a información intercambiada poida ser interpretable de forma automática por aplicacións que non interviñeron na súa creación.