accesskey_mod_content
Centro de Interoperabilidade Sem?ntica

O Centro de Interoperabilidade Sem?ntica (CISE)?? o instrumento definido no Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI) para publicar os modelos de datos dos elementos de interoperabilidade que permiten intercambiar informaci?n entre as Administraci?ns P?blicas e entre ?stas e os cidad?ns. Est? a disposici?n de calquera administraci?n p?blica e calquera perfil que traballe na contorna da interoperabilidade.

Un modelo de datos ? o conxunto de definici?ns (nivel conceptual), interrelaci?ns (nivel l?gico), e regras e convenci?ns (nivel f?sico) que permiten describir os datos para o seu intercambio, o cal constit?e o fundamento da dimensi?n sem?ntica da interoperabilidade. Componse de activos sem?nticos, ? dicir, pezas reutilizables que habilitan a estandarizaci?n de conceptos.

Buscador de Activos Sem?nticos do CISE ??? Rexistrar Activos Sem?nticos do CISE ?

De acordo ao ENI, os principais obxectivos do CISE son:

  • Identificar os modelos de datos que te?en car?cter de com?ns
  • Proporcionar un repositorio de modelos de datos de intercambio de informaci?n que permita recompilalos, clasificalos, publicalos, localizalos e difundilos
  • Facilitar a interoperabilidade do sector p?blico publicando os modelos de datos dos seus servizos de intercambio de informaci?n mediante esquemas XML (XSD), as? como as s?as codificaci?ns e documentaci?n asociada.

Os esquemas XML (XSD) permiten definir cada activo sem?ntico nun conxunto estruturado de campos complexos e simples, e facilita que a informaci?n intercambiada poida ser interpretable de forma autom?tica por calquera aplicaci?n.

  • Facilitar que a informaci?n intercambiada poida ser interpretable de forma autom?tica por aplicaci?ns que non intervi?eron na s?a creaci?n.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral