accesskey_mod_content

Reutilización da información do Sector Público

A reutilización da información do sector público (RISP) consiste no uso por parte de persoas físicas ou xurídicas, dos datos xerados e custodiados polos organismos do sector público, con fins comerciais ou non.

Baixo este marco, no ano 2009 nace o Proxecto Achega co obxectivo de fomentar a cultura da reutilización da información do sector público e difundir o seu valor social e económico.  

Reutilización da información do Sector Público

A Reutilización da Información do Sector Público (RISP) presenta un considerable potencial económico, xa que permite desenvolver novos produtos, servizos e mercados. Fomenta o desenvolvemento económico e a creación de postos de traballo na industria de contidos dixitais. Adicionalmente, a posta a disposición da información pública por parte das Administracións Públicas incrementa a transparencia administrativa, tendo un efecto de reforzo dos valores democráticos e habilitando a participación cidadá nas políticas públicas.

A iniciativa Achega

Os obxectivos desta iniciativa nacional inclúen fomentar unha cultura favorable á apertura de datos públicos, a través do portal datos.gob.es ; facilitar que as administracións realicen dita apertura e impulsar o mercado da reutilización da información pública.

Portal datos.gob.es

O sitio web datos.gob.es  é o portal de carácter nacional que xestiona o Catálogo de Información Pública do Sector Público. Constitúe un punto único de acceso aos datos que a administración pública española pon a disposición para a súa reutilización.

Esta plataforma alberga máis de 25.000  conxuntos de datos  de 300 organismos da administración central, autonómica e local; ofrecendo ferramentas que permiten a federación e sincronización efectiva doutros catálogos open data existentes en España.

Ademais, datos.gob.es é a canle a través do cal se divulgan as novidades e avances sobre a materia, así como a canle onde están dispoñibles materiais formativos , de sensibilización e concienciación sobre o valor da reutilización da información pública.

Guías e materiais formativos

Co fin de ser un manual de referencia para Administracións, entidades privadas e cidadáns interesados na reutilización da información pública desenvolvéronse  numerosas guías e materiais formativos. Estes contidos atópanse dispoñibles no portal datos.gob.es .  Resultan de especial interese as unidades didácticas elaboradas pola iniciativa Achega deseñadas para entender os conceptos básicos do movemento open data, coñecer boas prácticas na implementación de políticas de datos abertos e a súa reutilización, pautas metodolóxicas para a apertura, normativas técnicas como DCAT-AP e NTI-RISP ou o uso de ferramentas de tratamento de datos.

Catálogo de Información Pública

A posta en marcha en outubro de 2011 do Catálogo de información pública reutilizable, albergado no portal datos.gob.es , permite consolidar día a día a comunidade datos.gob.es dando cabida a cidadáns, empresas e administracións.

O obxectivo do catálogo é facilitar aos cidadáns e empresas a identificación e acceso dos conxuntos de datos dispoñibles no portal datos.gob.es para favorecer, desta maneira, a reutilización da este información.

O Catálogo foi galardoado pola plataforma LAPSI en xaneiro de 2012 como o portal máis amigable de información pública da Unión Europea.

Eventos Open Data

Desde o seu lanzamento no ano 2009, a Iniciativa Achega leva organizando diversos eventos e conferencias para fomentar a cultura de reutilización de información pública a nivel nacional. Anualmente organízase un evento coñecido como Encontro Achega , dirixido ao sector público e privado, onde se intercambian experiencias e boas prácticas en datos abertos e reutilización da información.

Tamén levan a cabo iniciativas para fomentar a innovación como os Desafíos Achega que teñen como obxectivo identificar novas ideas e prototipos baseados en datos abertos do sector público.