accesskey_mod_content

Reutilización da información do Sector Público

A reutilización da información do sector público (RISP) consiste no uso por parte de persoas físicas ou xurídicas, dos datos xerados e custodiados polos organismos do sector público, con fins comerciais ou non.

Baixo este marco, no ano 2009 nace o Proxecto Achega co obxectivo de fomentar a cultura da reutilización da información do sector público e difundir o seu valor social e económico. Aporta desenvólvese de acordo ás pautas marcadas pola estratexia de desenvolvemento da economía e de sociedade dixital do Goberno de España, en 2009 o Plan Avanza e a partir de 2011 a Axenda Dixital para España(Abre en nova xanela) .

Reutilización da información do Sector Público

A Reutilización da Información do Sector Público (RISP) presenta un considerable potencial económico, xa que permite desenvolver novos produtos, servizos e mercados. Fomenta o desenvolvemento económico e a creación de postos de traballo na industria de contidos dixitais. Adicionalmente, a posta a disposición da información pública por parte das Administracións Públicas incrementa a transparencia administrativa, tendo un efecto de reforzo dos valores democráticos e habilitando a participación cidadá nas políticas públicas.

O Proxecto Achega

Os obxectivos desta iniciativa nacional inclúen fomentar unha cultura favorable á apertura de datos públicos, a través do portal datos.gob.es(Abre en nova xanela) ; facilitar que as administracións realicen dita apertura e impulsar o mercado da reutilización da información pública.

Cabe destacar que as actuacións realizadas no marco do Proxecto Achega cumpren coas directrices do World Wide Web Consortium(Abre en nova xanela) (W3C), organismo encargado de velar polo desenvolvemento de estándares abertos, libres e interoperables.

Portal datos.gob.es

O sitio web datos.gob.es(Abre en nova xanela) é o portal de carácter nacional que organiza e xestiona o Catálogo de Información Pública do Sector Público con máis de 342.000 visitas desde o seu lanzamento ata setembro de 2014.

Ata esa data, esta plataforma alberga 2.569 conxuntos de datos de máis de 100 organismos da administración central, autonómica e local; ofrecendo ferramentas que permiten a federación e sincronización efectiva doutros catálogos open data existentes en España.

Ademais, datos.gob.es é a canle a través do cal se divulgan as novidades(Abre en nova xanela) e avances(Abre en nova xanela) sobre a materia, así como a canle onde están dispoñibles materiais formativos(Abre en nova xanela) , de sensibilización e concienciación sobre o valor da reutilización da información pública.

Guías e materiais formativos

Co fin de ser un manual de referencia para Administracións, entidades privadas e cidadáns interesados na reutilización da información pública desenvolvéronse dous guías e números materiais formativos complementarios: 

Catálogo de Información Pública

A posta en marcha en outubro de 2011 do Catálogo de información pública reutilizable albergado no portal datos.gob.es(Abre en nova xanela) , equiparable aos portais Open Data existentes nos países máis avanzados, permiten consolidar día a día a comunidade datos.gob.es dando cabida a cidadáns, empresas e administracións.

O obxectivo do catálogo é facilitar aos cidadáns e empresas a identificación e acceso dos conxuntos de datos dispoñibles no portal datos.gob.es para favorecer, desta maneira, a reutilización da devandita información.

O Catálogo foi galardoado pola plataforma LAPSI en xaneiro de 2012 como o portal máis amigable de información pública da Unión Europea.

Formación e asesoramento

Para asegurar o cumprimento da normativa vixente en materia de reutilización, o Proxecto Achega vén ofrecendo, desde outubro de 2012, apoio e asesoramento RISP a organismos públicos(Abre en nova xanela) , tanto de forma telemática como presencial. A través deste servizo, atendéronse máis de 1.500 consultas e realizáronse 120 visitas presenciais nas que se resolveron dúbidas de carácter operativo e técnico.

Durante as sesións formativas presenciais dirixidas aos responsables RISP dos Organismos Públicos han asistido máis de 230 participantes.

Eventos Open Data

Desde o seu o lanzamento no ano 2009, o Proxecto Aporta leva organizando diversos eventos e conferencias para fomentar a cultura de reutilización de información pública a nivel nacional. Anualmente organízase un encontro dirixido ao sector público e privado; referente no sector open data a nivel nacional. O pasado 14 de xaneiro de 2014 tivo lugar a súa cuarta edición baixo o título Atopo Aporta : O valor dos datos abertos e foro sectorial turismo. O evento reuniu a máis de 200 profesionais e as súas sesións tiveron como obxectivo o intercambio de experiencias relativas á apertura de datos públicos e a súa reutilización en prol do desenvolvemento de negocio e o aumento da transparencia nas políticas públicas.

Foro de colaboración público privado

No marco do proxecto Achega ponse en marcha en xuño de 2013 o foro de colaboración público-privado para impulsar a cooperación no marco da reutilización da información do Sector Público (Foro CPP-RISP). Coa participación dos ministerios de Industria, Enerxía e Turismo e de Facenda e Administracións Públicas, así como varias entidades e asociacións vinculadas ao sector tecnolóxico, trabállase de forma conxunta no deseño dunha contorna global viable de acceso aos datos públicos de face á súa reutilización, facilitando obter dos mesmos todo o seu potencial valor económico e social.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral