accesskey_mod_content

Certificació

Conté diferents certificacions del compliment de l'accessibilitat

Les pàgines d'Internet de les administracions públiques han de contenir una declaració d'accessibilitat (generalment en un apartat denominat Accessibilitat) en la qual de forma clara s'indiqui la informació sobre el grau d'accessibilitat de les mateixes, la data en què es va fer la revisió del nivell d'accessibilitat declarat i un mètode de contacte per comunicar incidències d'accessibilitat. No obstant això aquesta declaració no té perquè estar associada a un procés de certificació.

El compliment de les normes d'accessibilitat pot ser certificat (opcionalment) a través d'organismes de certificació. Concretament en l'àmbit espanyol existeixen la certificació espanyola d'accessibilitat. També existeixen diferents empreses que després de realitzar un procés d'auditoria d'accessibilitat d'un portal web ofereixen la possibilitat d'incloure al portal els seus segells d'accessibilitat particulars.

Certificació espanyola d'accessibilitat

Aquesta certificació es basa en el compliment de la norma UNEIX 139803:2012 i ofereix dos tipus de certificacions:

  • Certificat de conformitat: Certifica que el lloc web compleix els requisits de la norma de referència al moment de concessió del certificat, però no comporta auditoria de seguiment anual. Per això no es concedeix llicència d'ús de marca.
  • Certificat d'Accessibilitat TIC (Llocs web): AENOR(Obre en nova finestra) certifica que el lloc web compleix amb les pautes d'accessibilitat d'aquesta norma. Però a més, mitjançant la realització d'auditories de seguiment, assegura que manté en el temps el seu nivell d'accessibilitat. Per això es concedeix també la llicència d'ús de la marca N d'Accessibilitat TIC.

Logo AENOR(Obre en nova finestra)

Certificacions d'empreses

ILUNION Tecnologia i Accessibilitat(Obre en nova finestra) , empresa de l'ONCE i la seva Fundació, emet a nivell internacional diferents certificacions per als llocs i serveis basats en tecnologia web. A més, també certifica l'accessibilitat d'aplicacions mòbils natives, basades en els sistemes operatius iOS i Android, que són els únics que ofereixen en l'actualitat característiques bàsiques d'accessibilitat.

Les certificacions es basen en les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut a la Web 2.0 (WCAG 2.0), definides pel W3C i presa com a referència per al procés de certificació la Metodologia Unificada d'Avaluació de l'Accessibilitat Web (UWEM) (actualitzada per garantir la compatibilitat amb WCAG 2.0 i UNEIX 139803:2012).

Els distintius emesos per ILUNION van associats a un procés de certificació que garanteix el manteniment del nivell aconseguit, ja que es realitzen auditories semestrals d'accessibilitat durant els 2 anys de vigència del segell.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General