accesskey_mod_content

Táboas

Nunha táboa de datos complexa (aquela que posúe dous ou máis niveis de encabezado de fila e/ou columna) a asociación dos seus encabezados coas súas respectivas celas de datos realízase por medio dos atributos ide e headers. Desta forma cada cela de datos incluirá no seu atributo headers o identificador unívoco (ide) de todos os encabezados relacionados con esta.

Exemplo de código

 

   
    
  
 
 
 
 
 
       
CidadeHabitantes Extensión (km2)
León 135000 39

 

Nas táboas de datos deberase proporcionar información sobre o seu contido ben mediante un título co elemento CAPTION ou mediante un resumo co atributo summary. Nas táboas de datos sinxelas considérase suficiente o uso de CAPTION, mentres que nas táboas complexas deberíase usar o atributo summary.

Cando unha táboa de datos dispón dun texto a modo de título da mesma, este texto débese marcar co elemento CAPTION e non con outro elemento diferente sen relación coas táboas de datos (como un parágrafo ou un encabezado de páxina, por exemplo). O elemento CAPTION debe ser o primeiro elemento fillo do elemento TABLE correspondente. Desta forma relaciónase unívocamente este título coa táboa de datos a nivel de código e non só de forma visual.

Adicionalmente, é importante incluír nas táboas de datos complexas mediante o atributo summary un resumo dos contidos da mesma e das relacións entre as celas, especialmente para as táboas con encabezamentos aniñados, celas que ocupan varias columnas ou filas, ou outras relacións que só son evidentes cando a táboa se mostra visualmente.

No caso de que nunha táboa de datos empréguese conxuntamente o elemento CAPTION e o atributo summary entón o contido de ambos debe ser diferente e complementario e por tanto non estar duplicado.Exemplo de código

 
Cualificacións: materia Matemáticas
Alumno/a Matemáticas
Javier González Rodríguez 8,3
María del Carmen Martín Pérez 5

 

Para colocar un recuadro cunha lenda nunha táboa de datos, e que sexa accesible para todos os usuarios, existen dúas posibilidades:

  • Se o texto da lenda non é moi extenso pódese incluír nas propias celas de datos.
  • No caso de que a lenda sexa moi ampla, o mellor é colocala despois da táboa, e facer referencias desde as celas de datos correspondentes mediante ligazóns á este lenda.
     

eInclusion exemplo de lenda en táboa

 Débese identificar adecuadamente a lenda mediante un texto que a asocie á táboa correspondente. Así mesmo deberíase indicar, mediante o atributo summary da táboa, que existe dita lenda e está situada despois da táboa.