accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Estàndards d'aplicació

L'estàndard d'aplicació per als llocs web i aplicacions de dispositius mòbils de les Administracions Públiques espanyoles és UNE-EN 301549:2019 (Obre en nova finestra) “Requisits d'accessibilitat per a productes i serveis TIC”.
Per a aplicacions mòbils aplicarà a partir del 23 de Juny de 2021

 

Segons l'article 6.1 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obre en nova finestra) , perquè el contingut dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils sigui conforme als requisits d'accessibilitat haurà de complir amb les normes harmonitzades o parts d'aquestes les referències de les quals hauran de ser publicades en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

El 21 de desembre de 2018 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018(Obre en nova finestra) , sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils redactada en suport de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Mitjançant aquesta decisió es va establir que l'estàndard d'aplicació per al compliment de la Directiva (UE) 2016/2102 (Obre en nova finestra) era la norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per als productes i serveis de les TIC"(Obre en nova finestra)

Aquesta norma, alineada al seu torn amb WCAG 2.1(Obre en nova finestra)  recollia en el "Annex informatiu A" la relació entre els continguts de la norma i els requisits essencials de la Directiva.

Aquesta versió de la norma europea es va materialitzar en la norma espanyola UNE-EN 301549:2019 (Obre en nova finestra) “Requisits d'accessibilitat per a productes i serveis TIC” que va publicar AENOR al maig de 2019.

El 12 d'agost de 2021 la Comissió Europea va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea la Decisió d'Execució (UE) 2021/1339 de la Comissió, d'11 d'agost de 2021(Obre en nova finestra) , per la qual es modifica la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 en el que concerneix a la norma harmonitzada aplicable a llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils.

En aquesta decisió se substitueix la norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per als productes i serveis de les TIC"(Obre en nova finestra)  per la nova " EN 301 549 V3.2.1 (2021-03). Requisits d'accessibilitat per als productes i serveis de les TIC(Obre en nova finestra) ", coexistint ambdues normes fins a l'11 de febrer de 2022. A partir del 12 de febrer de 2022 únicament serà aplicable la nova norma EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Aquesta nova versió de la norma europea no s'ha materialitzat encara en cap norma espanyola encara que és similar a la norma espanyola UNE-EN 301549:2020 “Requisits d'accessibilitat per a productes i serveis TIC”(Obre en nova finestra) publicada per AENOR al maig de 2020, amb l'única excepció de la qual la norma  EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)(Obre en nova finestra)  compta amb un nou apèndix (apèndix F) en el qual es recull una taula amb l'històric de canvis de la norma.

 

Cronograma dels estàndards d'accessibilitat

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats