accesskey_mod_content

Trátase dunha rede de información e atención ao cidadán que alcanza o tres niveles da administración pública e engloba o portal Web Punto de Acceso Xeral (administracion.gob.es), o teléfono 060, redes sociais, aplicacións móbiles e as oficinas de atención presencial.

A vocación desta rede é consolidarse como punto de referencia na relación da cidadanía coa Administración pública e facilitar o acceso á información, os seus procedementos e trámites.

É unha rede horizontal, ao integrar á Administración Xeral do Estado (AGE), a administración autonómica e a administración local; é multicanle ao ser accesible a través de oficinas presenciais, aplicacións móbiles, redes sociais, do teléfono 060 e do Punto de Acceso Xeral, que inclúe unha caixa de correos de atención(Abre en nova xanela) e un servizo webchat(Abre en nova xanela) en liña; e é multinivel ao ofrecer servizos de rexistro, de información, orientación e axuda, e, ademais, en moitos casos, da iniciación de trámites.

A través das súas diferentes canles ofrécense os seguintes servizos de atención ao cidadán:

  • Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán: proporcionan información e servizos de todas as administracións públicas. Pode consultar a relación de Comunidades Autónomas integradas na rede na seguinte enlace(Abre en nova xanela) .
    Así mesmo, na seguinte ligazón figura a relación de Entidades Entidades locais con oficina integrada(Abre en nova xanela) .
  • Aplicacións para dispositivos móbiles: App Emprego Público e App Axudas, tanto para sistemas operativos IOS (iPhone) como Android.
  • Redes Sociais:    Twitter @060gobes;   Facebook: @060PAG e    Youtube(Abre en nova xanela)
  • Teléfono 060: É un número telefónico de carácter administrativo da AGE. A través del infórmase sobre diferentes trámites e xestións, estando especializado en información relacionada con emprego público, bolsas, axudas e subvencións ou localización de teléfonos e direccións de todas as administracións públicas. Tamén ofrece servizos de atención e tramitación en áreas específicas como Tráfico, Estranxeiría…. Pode consultar máis información sobre o teléf. 060 así como o horario de atención na seguinte enlace(Abre en nova xanela) .
  • Portal web Punto de Acceso Xeral: O portal Punto de Acceso Xeral (Abre en nova xanela) constitúe un punto único de acceso para o cidadán a información de interese de carácter horizontal dos Departamentos Ministeriais e Organismos públicos vinculados ou dependentes, así como información sobre emprego público, axudas, subvencións e normativa de interese para a cidadanía de todas as administracións, da administración europea e dalgúns organismos internacionais. Dá acceso aos sitios web oficiais dos Departamentos ministeriais, organismos autónomos, Comunidades Autónomas, Entidades locais, así como ás súas sedes electrónicas.

Ademais, ofrece, tanto a cidadáns como a empresas, acceso aos procedementos e servizos electrónicos das Administracións Públicas agrupados por materias, así como a información sobre o funcionamento e organización das Administracións Públicas e o Estado.

Este portal tamén dispón dun servizo de atención personalizada: unha caixa de correos de atención(Abre en nova xanela) e un servizo de  webchat(Abre en nova xanela) en liña.

O portal web dispón dunha área restrinxida para os usuarios, á que se accede previa autenticación, chamada Cartafol Cidadán(Abre en nova xanela) , desde a cal os cidadáns poden acceder aos seus datos persoais, ao estado dos seus expedientes administrativos, as súas notificacións administrativas, etc.

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas

Destacados