accesskey_mod_content

Hora oficial

Os servizos electrónicos deben sincronizarse coa hora oficial para garantir os prazos establecidos nos procedementos.

Tal e como establece o Esquema Nacional de Interoperabilidade  no seu artigo 15:

  • Os sistemas ou aplicacións implicadas na provisión dun servizo público por vía electrónica sincronizaranse coa hora oficial, cunha precisión e desfasamento que garantan a certeza dos prazos establecidos no trámite administrativo que satisfán.
  • A sincronización da data e a hora realizarase co Real Instituto e Observatorio da Armada, de conformidade co previsto sobre a hora legal no Real Decreto 1308/1992, do 23 de outubro, polo que se declara ao Laboratorio do Real Instituto e Observatorio da Armada, como laboratorio depositario do patrón nacional de Tempo e laboratorio asociado ao Centro Español de Metrología e, cando sexa posible, coa hora oficial a nivel europeo.

O Real Instituto e Observatorio da Armada (Abre en nova xanela) realiza o mantemento do patrón de tempo e da hora legal española coa cal deben sincronizarse todos os servizos electrónicos facendo uso dos medios ofrecidos polo Observatorio.

A Rede SARA  , a través dun convenio co Ministerio de Defensa-Real Observatorio da Armada, distribúe a Hora Oficial Española a todas as Administracións Públicas conectadas que o solicitan, mediante o protocolo NTP (Network Estafe Protocol) a través da súa infraestrutura de servizos telemáticos básicos e seguridade.

A través da Autoridade de Selaxe de Tempo, TS@ , pódese obter proba fidedigna da existencia dun documento na hora oficial, certificada por parte dun terceiro de confianza. Pode obter máis información sobre os selos de tempo no documento "Guía de uso do selo de tempo e Marca de tempo" dispoñible na área de descargas da solución TS@ .

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas

Destacados