accesskey_mod_content

Mètrica v.3

La metodologia MÈTRICA Versió 3 ofereix a les Organitzacions un instrument útil per a la sistematització de les activitats que donen suport al cicle de vida del programari.

Metodologia de Planificació, Desenvolupament i Manteniment de sistemes d'informació

Es presenten en aquesta pàgina els documents que componen la metodologia MÈTRICA VERSIÓ 3. Iniciativa promoguda pel Consell Superior d'Informàtica –publicada en 2001 a la web del CSI–. 

MÈTRICA versió 3 pot ser utilitzada lliurement i en qualsevol explotació de l'obra es farà constar l'autoria original.

Estructura Principal

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats