accesskey_mod_content

Comisións Ministeriais de Administración Electrónica (CMAEs)

Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación

25 xullo 2012

Orde AEC/1636/2012, do 9 de xullo, pola que se modifica a Orde AEC/338/2007(Abre en nova xanela) , do 12 de febreiro pola que se regula a Comisión Ministerial de Administración Electrónica, do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (DERROGADA)
BOE núm. 177 de 25/07/2012

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Xustiza

04 novembro 2005

Orde JUS/3425/2005 do 26 de outubro, (DERROGADA), pola que se regula a Comisión Ministerial de Administración Electrónica de o Ministerio de Xustiza.
BOE núm. 264 de 04/11/2005

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

27 abril 2012

Orde HAP/847/2012, do 25 de abril, (DERROGADA) pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Electrónica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (Abre en nova xanela) e regúlase a súa composición e funcións.
BOE núm. 101 de 27/04/2012

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio do Interior

08 decembro 2012

Orde INT/2605/2012, do 4 de decembro, (DERROGADA), pola que se regula a composición e funcións da Comisión Ministerial de Administración Electrónica do Ministerio do Interior
BOE núm. 295 de 08/12/2012

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Fomento

24 marzo 2009

Orde FOM/716/2009 do 4 de marzo, (DERROGADA), pola que se regula a Comisión Ministerial de Administración Electrónica de o  Ministerio de Fomento(Abre en nova xanela) .
BOE núm. 71 de 24/03/2009

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

07 febreiro 2013

Orde ECD/153/2013, do 25 de xaneiro,(DERROGADA) pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Electrónica (do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte(Abre en nova xanela) ) e regúlase a súa composición e funcións. 
BOE núm. 33 de 07/02/2013

NOTA: Queda derrogada por: Orde ECD/994/2017, do 10 de outubro, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e regúlase a súa composición e funcións (BOE: 17/10/2017)(Abre en nova xanela)

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Emprego e Seguridade Social

21 novembro 2011

Orde TIN/3155/2011, do 8 de novembro, (DERROGADA) pola que se regulan a composición e funcións da Comisión Ministerial de Administración Electrónica do Ministerio de Traballo e Inmigración.
BOE núm. 280 de 21/11/2011

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

25 xaneiro 2013

Orde IET/35/2013, do 21 de xaneiro, (DERROGADA), pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Electrónica no Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, e regúlase a súa composición e funcións.
BOE núm. 22 de 25/01/2013 

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente

16 outubro 2012

Orde AAA/2200/2012, do 8 de outubro, (DERROGADA), pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Electrónica do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, e regúlanse a súa composición e funcións.
BOE: 16/10/2012

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Economía e Competitividade

15 xuño 2012

Orde ECC/1251/2012, do 13 de xuño, (DERROGADA), pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Electrónica do Ministerio de Economía e Competividad, e regúlase a súa composición e funcións.
BOE: 15/06/2012

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade

26 novembro 1991

Orde do 9 de novembro de 1991, (DERROGADA) pola que se regula a Comisión de Informática do Ministerio de Sanidade e Consumo.
BOE: 26/11/1991

 • Cooperación interadministrativa