accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma da Rioxa

A Rioxa. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

24 xuño 2016

Resolución do 14 de xuño de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma da Rioxa para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.
BOE: núm.152 de 24/06/2016

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos

A Rioxa. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

05 decembro 2014

Resolución do 19 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma da Rioxa para a subministración da aplicación "Oficina de Rexistro Virtual", como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros.
BOE: núm. 310, de 28/12/2015.

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Servizos electrónicos

A Rioxa. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

10 novembro 2014

Resolución do 28 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio marco coa Comunidade Autónoma da Rioxa para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán.
BOE: núm. 272, de 10/11/2014

  • Cooperación interadministrativa
  • Cidadán