accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma de Galicia

GALICIA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

04 agosto 2015

Resolución do 16 de xullo de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio marco coa Xunta de Galicia para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia.
BOE: núm. 185, de 04/08/ 2015

  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa

GALICIA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

09 decembro 2013

Resolución do 26 de novembro de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.
BOE: núm. 294, de 09/12/2013

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa