accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunitat Valenciana

COMUNITAT VALENCIANA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

30 xuño 2016

Resolución do 14 de xuño de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunitat Valenciana para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.
BOE: núm.157, de 30/06/2016 (Sección III)

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos

COMUNITAT VALENCIANA. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

22 abril 2016

Resolución do 5 de abril de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda de prórroga ao Convenio de colaboración coa Administración Pública da Generalitat Valenciana para a subministración da aplicación "Oficina de Rexistro Virtual", como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros.
BOE: núm. 97, de 22/04/2016

  • Cooperación interadministrativa
  • Infraestruturas e servizos comúns

COMUNITAT VALENCIANA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

29 xuño 2015

Resolución do 16 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio marco coa Comunitat Valenciana para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial da Comunitat Valenciana.
BOE: núm. 154 de 29/06/2015

  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa

COMUNITAT VALENCIANA. Convenio: Redución de cargas administrativas

07 febreiro 2011

Resolución do 25 de xaneiro de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Generalitat da COMUNITAT VALENCIANA, en materia de redución de cargas administrativas.
BOE: 07/02/2011

  • Cidadán
  • Empresa
  • Cooperación interadministrativa