accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade de Madrid

COMUNIDADE DE MADRID. Convenio: Prestación mutua de prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

23 novembro 2017

Resolución do 6 de novembro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica a Adenda de prórroga ao Convenio de colaboración coa Comunidade de Madrid, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.
BOE: núm.285, de 23/11/2017 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

COMUNIDADE DE MADRID. Convenio: Utilización do software para xestión e seguimento de plans estratéxicos da Comunidade de Madrid

24 abril 2017

Resolución do 3 de abril de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Axencia para a Administración Dixital da Comunidade de Madrid, para a utilización do software para xestión e seguimento de plans estratéxicos da Comunidade de Madrid.
BOE: núm. 97 de 24/04/2017

 • NOTA: O artigo 157.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro(Abre en nova xanela) , de Réxime Xurídico do Sector Público sinala a obriga das Administracións no uso de solucións dispoñibles para a súa reutilización.

 • O obxecto do presente convenio é a cesión do dereito de uso á Secretaría de Estado de Función Pública do Software para Xestión e Seguimento de Plans Estratéxicos da Comunidade de Madrid, propiedade da Axencia para a Administración Dixital da Comunidade de Madrid.
  Este software será utilizado polo persoal técnico da Secretaría Xeral de Administración Dixital adscrita á Secretaria de Estado de Función Pública, e polas empresas que realicen desenvolvementos para a Secretaría Xeral de Administración Dixital, nas mesmas condicións que o resto dos seus usuarios, con acceso ás versións do software, ás guías de usuario e outra documentación asociada.

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos
 • Leis 39 e 40

COMUNIDADE DE MADRID. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

12 febreiro 2016

Resolución do 29 de xaneiro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade de Madrid para a subministración da aplicación "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros.
BOE: núm. 37, de 12/02/2016

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa

COMUNIDADE DE MADRID. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

01 decembro 2014

Resolución do 13 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade de Madrid para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán.
BOE: 01/12/2014

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

COMUNIDADE DE MADRID. Convenio: Redución de cargas administrativas

22 decembro 2012

Resolución do 20 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade de Madrid en materia de redución de cargas administrativas
BOE: 22/12/2012

 • Cidadán
 • Empresa
 • Cooperación interadministrativa