accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Cidade Autónoma de Ceuta

CIDADE AUTÓNOMA DE CEUTA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

13 decembro 2017

Resolución do 29 de novembro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Convenio entre a Secretaría Xeral de Administración Dixital e a Cidade de Ceuta, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica (PMSBAE).
BOE: núm. 302, de 13/12/2017 (Sección III)

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos