accesskey_mod_content

Servei per als usuaris

41 - Mercuri: Un portal multimèdia per al desenvolupament de la televisió educativa

Vicente Parejo Insulsa
Conselleria d'Educació de la Junta d'Extremadura

42 - Comunitat educativa en xarxa: Convergència cap a les aplicacions de la web social en l'àmbit educatiu

Vicente Parejo Insulsa i Concha Giovanetti Fernández d'Henestrosa
Conselleria d'Educació de la Junta d'Extremadura

43 - Papàs 2.0: Educació 2.0 a Castella-la Manxa en 2010

María del Bueyo Ruiz Lasanta
Conselleria d'Educació i Ciència. Junta de Comunitats de Castella-la Manxa

44 - Observatori per a la millora dels serveis públics de la Junta d'Andalusia, una plataforma TIC per a la gestió de la participació i la qualitat dels serveis

Esperanza Álvarez Molina
Conselleria de Justícia i Administració Pública de la Junta d'Andalusia

45 - PANAKEIA: Un sistema inegrado de gestió, informació i seguiment d'assajos clínics amb medicaments a Andalusia

Antonio Velázquez Martinez
Conselleria de Salut - Junta d'Andalusia

46 - Nou criteri de proximitat en l'elecció de centres basat en la geolocalització

Felipe Faci Lázar
Departament d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Aragó

47 - La relació amb el ciutadà integrada amb tots els sistemes d'informació corporatius

Pilar Sanz Jimenez
Diputació General d'Aragó

48 - Diputació Digital d'Osca

Cristina De l'Hera Pascual
Diputació Provincial d'Osca

49 - SALUDINFORMA, un servei per millorar l'accessibilitat dels usuaris aragonesos a l'atenció sanitària

Diana Serrano Peris
Direcció general d'Atenció a l'Usuari. Dpto Salut i Consum. Govern d'Aragó

50 - El Projecte @VANZA- E-learning en els ensenyaments reglats d'Extremadura

Antonio Jaén Gil
Direcció general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent. Junta d'Extremadura

51 - Sistema de tramitació electrònica basat en Framework d'aplicació web i sistema BPM amb integració amb eines corporatives i serveis d'administració electrònica de la Junta d'Andalusia

Carlos López Molina
Empresa Pública de Sòls d'Andalusia

52 - IREKIA: Una ezperiencia d'open government a EUSKADI

Jokin Olaizola Azkarate
Eusko Jaurlaritza - Governo Basc

53 - Exposició d'un cas d'èxit: "Excelentísima Diputació de Saragossa, projecte de teleformació dirigit a ciutadans del mitjà rural"

José Luis Del Rincón Ruiz, Felipe Faci Lázaro
Excelentísima Diputació de Saragossa

54 - El nou portal integral de la Generalitat

Amparo Mora Martí
Generalitat de la Comunitat Valenciana

55 - Utilització de la web semàntica i les ontologies per a la difusió, el treball i la recerca sobre textos normatius: L'experiència de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó

Francisco Javier García Marco
Govern d'Aragó

56 - La biblioteca virtual de dret aragonès, un projecte tecnològic en marxa

Elena Sequí Miguel
Govern d'Aragó

57 - Projecte de nou portal de serveis de l'administració de la Comuniqueu Autònoma d'Aragó

Joaquín Gimeno Pérez
Govern d'Aragó

58 - Els ramaders i l'ús de l'administració electrònica: Sol·licitud telemàtica de les guies per al moviment del bestiar

Maximo Frare Escrich
Govern de La Rioja

59 - MOdernizacion i Desenvolupament Local (MODEL)

Margarita Badiola Valle
Govern del Principat d'Astúries

60 - Metodologia del procés de proves del Govern del Principat d'Astúries - METESPA

María Sandra García Peláez
Govern del Principat d'Astúries. Direcció general d'Informàtica