accesskey_mod_content

Servei per als usuaris

1 - Nous models 2.0 en Educació

Javier García García
Administració del Principat d'Astúries

2 - Xarxa pública basca de centres Kzgunea 2.0

Txomin Alkorta Oyarbide
Administració General de la Comunitat Autònoma del País Basc

3 - Evolució de les tramitacions telemàtiques

Joseba Etxebarria Goikoetxea
Administració General de la Comunitat Autònoma del País Basc

4 - Mitjans socials i Administracions Públiques: Buenes pràctiques per a una Administració oberta

Emilio García García
Administració General de l'Estat - Ministeri de la Presidència

5 - Substitució de certificats en suport paper 3.0 (SCSPv3)

Vanessa Herves Gómez
Administració General de l'Estat

6 - Campus corportativo del Ministeri de Defensa: Del voler aprendre en saber fer

Pilar Viñado Villuendas
Administració General de l'Estat

7 - Cartociudad: Una aposta col·laborativa de les Administracions Públiques en l'àmbit de les llistes de carrers

José Miguel Rubio Iglesias
Administració General de l'Estat
Institut Geogràfic Nacional - Centre Nacional d'Informació Geogràfica

8 - La seu electrònica de la Direcció general del Cadastre

Roberto Fernández Fernández
Administració General de l'Estat - Ministeri d'Economia i Hisenda

9 - Cas d'èxit: Implantació del CAU-MJUSTICIA

José Antonio Navarro Blanco
Administració General de l'Estat. Ministeri de Justícia

10 - Renovació de la Xarxa LAN del Ministeri de Justícia

Borja López Montilla
Administració General de l'Estat. Ministeri de Justícia

11 - Portal de subhastes judicials

Ernesto Poves Valdés
Administració General de l'Estat. Ministeri de Justícia

12 - Implantació d'una arquitectura orientada a serveis. Un cas d'ús

Mª Luisa Gutiérrez Acebrón
Administració General de l'Estat. Ministeri de Justícia

13 - Experiència en l'ús de la de la signatura electrònica en la recollida de fimas d'iniciatives legislatives populars

José Luis Viedma Lozano
Administració General de l'Estat

14 - Aplicació gestió de factura electrònica

María Jesús García Martín
Administració General de l'Estat

15 - Intranets per a les Delegacions del Govern. Cap a la Intranet 2.0

Miguel Ángel Perchín de Torres
Administració General de l'Estat. Ministeri de la Presidència

16 - El paper de les tecnologies d'intel·ligència de negoci en la millora del servei al ciutadà i l'eficiència de l'Administració

Fernando Iniesta Sánchez
Administració General de l'Estat. Ministeri de la Presidència
S.G. de Tecnologies de la Informació per a l'Administració Perifèrica

17 - Planeja: Informació territorial i planejament urbanístic a l'abast del ciutadà

Roberto Bouza Carro
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid

18 - Comunitat virtual de formació a empleats de l'Oficina d'Habitatge

Francisco Javier Carmena Lozano
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid

19 - Millora contínua dels serveis públics: Implantació de l'avaluació de la qualitat

Antonio Torrijos Chaparro
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid

20 - Percepció dels ciutadans clau del procés de millora contínua en l'oferta dels serveis públics

Antonio Torrijos Chaparro
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid