accesskey_mod_content

Iniciativas legais e tecnolóxicas

101 - O papel do oficial de privacidade ou de protección de datos no cumprimento da normativa de protección de datos

Manuel Villaseca López
Outras persoas xurídico-públicas

102 - Tramitación electrónica: Cando o difícil é a sinxeleza

José Luís Martínez Hernández
Senado de España

103 - Despregamento da Rede de Comunicacións de Saúde de Aragón

Departamento de Saúde e Consumo. Servizo Aragonés de Saúde
Goberno de Aragón

104 - Cadro de Mandos para o seguimento da gripe A en Aragón

Antonio Poncel Falcó
Servizo Aragonés de Saúde - Departamento de Saúde - Goberno de Aragón

105 - Plataforma de Seguridade da Web Redtrabaja e o seu impacto na Administración Electrónica

Eugenio García Gómez
Servizo Publico de Emprego Estatal - Ministerio de Traballo e Inmigración

106 - Elementos para unha regulación integral da administración electrónica nunha entidad local

José Luís Bermejo Latre
Universidade de Zaragoza

107 - Sistema de información para a xestión da información da Directiva Marco da auga e da planificación hidrolóxica

Miguel Anxo Latre Abadía
Universidade de Zaragoza

108 - Voto e enquisas telemáticos na Universitat Jaume I

Paúl Santapau Nebot
Universitat Jaume I

109 - DRUPAL X509: O custo da tecnoloxía non debe ser un obstáculo para a administración electónica

Modesto Fabra Valls, José Luís Blasco Díaz, Manuel Mollar Villanueva, Paúl Santapau Nebot e Santiago Manzano Romeu
Universitat Jaume I

110 - Estado da administración electrónica nos municipios da Comunidade Valenciana

José Luís Blasco Díaz
Universitat Jaume I

111 - Cara a unha nova xeración de normas autonómicas sobre a administración electrónica

Agustí Cerrillo Martínez
Universitat Oberta de Catalunya

112 - Uso da identidade dixital na Universidade de Zaragoza. Algunhas experiencias do sistema LEFIS UNIZAR PKI

Fernando Galindo Axuda
Universidade de Zaragoza

113 - Acceso á información do Rexistro mercantil Central desde outras administracións públicas. Unha actualización normativa necesaria para o impulso da administración electrónica

Fernando Gil Vázquez
Xunta de Galicia

114 - Sistema de Información Punto de Coordinación das ordes de protección de violencia doméstica e de xénero da Xunta de Andalucía

Ana Soidade Ruiz Segundo, Mª José López López, Esperanza Dourado Pérez - Xunta de Andalucía
Sara Trujillo Conde, Luís López de Letona Natera - Sadiel Tecnoloxías da Información

115 - Escritorio software libre. Concello de Zaragoza

Eduardo Romeu
Concello de Zaragoza

116 - ACCEDA: Plataforma de Tramitación de Procedementos Electrónicos

Aitor Cubo Contreras
Ministerio de Política Territorial

117 - Portal do Empregado - Pro@

Juan Pedro Nuin do Piñeiro, Nuria Serrano Benavente
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

118 - Solución "chave USB en man" para a administración electrónica. Distribución portátil Linux con certificados X.50

Ricardo Muñoz Fernández - Warp Networks S.L.
Deputación de Teruel

119 - Sistema de remisión electrónica de documentos

Departamento de Política Territorial, Xustiza e Interior
Goberno de Aragón

120 - Expediente Único Dixital de menores infractores en Andalucía: Sistema Integral de Xustiza Xuvenil (SIJU)

Mª do Mar Herrera Menchén - Xunta de Andalucía
Rocío Alpresa Maestre, José Antonio Rodríguez Ramirez - SADIEL