accesskey_mod_content

Iniciativas legais e tecnolóxicas

61 - Implementación dun programa de xestión integrada dos servizos sociais en Aragón

Esteban do Ruste Aguilar
Instituto Aragonés de Servizos Sociais

62 - Xestión de Incidencias de Aplicacioens e Servizos

José Antonio Perea Yustres
Instituto Nacional de Estatística

63 - A Rede Corporativa de Telecomunicacións da Xunta de Andalucía: unha rede en continuo crecemento e evolución

Loreto do Val Cebada, Mª Neves Estrada Umbría, Víctor Manuel Igrexas Palomo
Xunta de Andalucía

64 - Cumprimento da Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos na Xunta de Andalucía

María Amparo Gamero Esteban
Xunta de Andalucía

65 - Implantación dunha infraestrutura en alta dispoñibilidade na Consellería de Economía e Facenda: cimentos sólidos para ofrecer Servizos Públicos Dixitais 24x7x365

Francisco José Doménech Colomer
Xunta de Andalucía - Consellería de Economía e Facenda

66 - Ferramenta PT-w@nda para a instrución electrónica de procedementos

Manuel Perera Domínguez
Xunta de Andalucía - Consellería de Xustiza e Administración Pública

67 - Estratexia de Modernizaciónde os Servizos Públicos da Xunta de Andalucía

Juan Sarrión Roldán
Xunta de Andalucía - Consellería de Xustiza e Administración Pública

68 - Sistema de xestión de autorizacións de exportación de bens do Patrimonio Histórico Español

Juan Pablo Sanz Martín
Ministerio de Cultura

69 - SAB: Xestión electrónica de subvencións

Juan Pablo Sanz Martín
Ministerio de Cultura

70 - YINCO: e-Tramitación no Ministerio de Cultura

Sonia Gómez Rubio
Ministerio de Cultura

71 - Interconexión de rexistros a través de correo electrónico seguro no Ministerio de Defensa

Fernando Armeiro Acebrón
Ministerio de Defensa

72 - A identidade dixital no Ministerio de Defensa

Félix Bargueño Díaz-Villarejo
Ministerio de Defensa

73 - Rede Nacional de Emerxencias contorna colaborativa de xestión de crise

Rodolfo Arroio de la Rosa
Ministerio de Defensa

74 - Apoio xeográfico a operacións

Antonio José Medina Fontes
Ministerio de Defensa

75 - CCN-CERT: Sistemas de alerta temperá

Federico Colas Rubio
Ministerio de Defensa-Centro Criptolóxico Nacional

76 - Alta disponnibilidad dos servizos na SFTIC do MEH

Emilio Raia López, Marcos Chama Pérez
Ministerio de Economía e Facenda

77 - Plataformas xenéricas para o cumprimento da Lei 11/2007: Note, FoGe, CeTex

Beatriz Beira Mateos
Ministerio de Economía e Facenda

78 - Despregamento do certificado para o persoal ao servizo do Ministerio de Economía e Facenda

Carlos Arroio Garcia
Ministerio de Economía e Facenda

79 - Sede Electrónica Central do Ministerio de Economía e Facenda

Juan José Vidal Doncel
Ministerio de Economía e Facenda

80 - Xestión Dinámica de Riscos: Seguridade da Rede de Servizos

José A. Mañas, Universidade Politécnica de Madrid
Caros Belso, Centro Criptolóxico Nacional