accesskey_mod_content

Implicacións económicas e mercado único

1 - Motor de tramitación de expedientes administrativos

Ricardo Pereda Goenaga
Administración Xeral da Comunidade Autónoma do Pais Vasco

2 - Sistema VUDS. Portelo único da directiva de servizos

Patrocinio Neto Moreno
Administración Xeral do Estado

3 - O documento, expediente e arquivos electrónicos. Boas prácticas

Montaña Merchán Arribas
Administración Xeral do Estado. Ministerio da Presidencia

04 - O sistema IMI: Unindo administracións ante o mercado interior europeo

Pablo Fernández-Cid Enríquez
Administración Xeral do Estado. Ministerio de Política Territorial

05 - A contatración administrativa on_line: Unha realidade na Comunidade de Madrid

Arturo Domercq Jiménez, Luís Menéndez Pacheco
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

06 - Metodoloxía para a simplificación e redución de cargas adminsitrativas desde unha perspectiva técnica de reingeniería de procesos

Carlos Izquierdo Fortea
Concello de Castelló da Plana

07 - O Proxecto gvSIG: Evolución dun proxecto de software libre para a xestión da información xeográfica

G. Carrión Rico, Álvaro Anguix Alfaro
Conselleria de Infraestruturas e Transporte. Generalitat Valenciana

08 - Cara á contratación pública electrónica: Plataforma de contratación do Estado

Gabriel Sánchez Dorronsoro
DX do Patrimonio do Estado - Ministerio de Economía e Facenda

09 - Xestión globalizada de centros sanitarios

Txomin Acha Quintana
Eusko Jaurlaritza - Goberno Vasco

10 - Sanidade mortuoria

Txomin Acha Quintana
Eusko Jaurlaritza - Goberno Vasco

11 - O xestor electrónico de expedientes de contratación (GEEC) no modelo de contratación pública electrónica de Catalunya

Neus Colet Arean
Generalitat de Catalunya. Departamento de Economía e Finanzas

12 - Teletrabajo no Goberno da Rioxa. Tecnoloxía, conciliación e unha nova cultura de xestión

Antonio Ruiz Lasanta
Goberno da Rioxa

13 - Factura electrónica. Un proxecto de facturación electrónica que integra empresas e administracións

Emilio Rodríguez Priego
Goberno da Rioxa

14 - O modelo de contratación electrónica do Goberno Vasco: "Pasa sen chamar, .. e sírveche o teu mesmo"

Anxo Cancelo Calvo
Goberno Vasco

15 - Dispositivos móbiles. Plataforma corporativa de xestión de dispositivos móbiles

José Antonio Perea Yustres
Instituto Nacional de Estatística

16 - O portafirmas electrónico corporativo (DOCELWEB)

Gonzalo Fernández-Victorio Arévalo
Intervención Xeral da Administración do Estado

17 - Sistema de información xeográfica corporativo da Xunta de Andalucía

Álvaro Zabala Ordóñez
Xunta de Andalucía

18 - Interconexión dos órganos xudiciais de Andalucía

Carlos Simón Ferrer
Xunta de Andalucía

19 - Aliñamento dos TICS na Consellería de Economía e Facenda coa mobilidade e o teletrabajo

Francisco José Doménech Colomer
Xunta de Andalucía (Consellería de Economía e Facenda)

20 - Normalización da contratación pública electrónica: CODICE e as iniciativas europeas de estandarización

Eduardo Sánchez Blázquez
Ministerio de Economía e Facenda