accesskey_mod_content

Implicacions econòmiques i mercat únic

1 - Motor de tramitació d'expedients administratius

Ricardo Pereda Goenaga
Administració General de la Comunitat Autònoma del Pais Basc

2 - Sistema VUDS. Finestreta única de la directiva de serveis

Patrocini Nieto Moreno
Administració General de l'Estat

3 - El document, expedient i arxius electrònics. Bones pràctiques

Muntanya Merchán Arribas
Administració General de l'Estat. Ministeri de la Presidència

04 - El sistema IMI: Unint administracions davant el mercat interior europeu

Pablo Fernández-Cid Enríquez
Administració General de l'Estat. Ministeri de Política Territorial

05 - La contatración administrativa on_line: Una realitat en la Comunitat de Madrid

Arturo Domercq Jiménez, Luis Menéndez Pacheco
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid

06 - Metodologia per a la simplificació i reducció de càrregues adminsitrativas des d'una perspectiva tècnica de reenginyeria de processos

Carlos Esquerre Fortea
Ajuntament de Castelló de la Plana

07 - El Projecte gvSIG: Evolució d'un projecte de programari lliure per a la gestió de la informació geogràfica

G. Carrión Rico, Álvaro Anguix Alfaro
Conselleria d'Infraestructures i Transport. Generalitat Valenciana

08 - Cap a la contractació pública electrònica: Plataforma de contractació de l'Estat

Gabriel Sánchez Dorronsoro
DG del Patrimoni de l'Estat - Ministeri d'Economia i Hisenda

09 - Gestió globalitzada de centres sanitaris

Txomin Acha Quintana
Eusko Jaurlaritza - Governo Basc

10 - Sanitat mortuòria

Txomin Acha Quintana
Eusko Jaurlaritza - Governo Basc

11 - El gestor electrònic d'expedients de contractació (GEEC) en el model de contractació pública electrònica de Catalunya

Neus Colet Arean
Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Finances

12 - Teletreball al Govern de La Rioja. Tecnologia, conciliació i una nova cultura de gestió

Antonio Ruiz Lasanta
Govern de La Rioja

13 - Factura electrònica. Un projecte de facturació electrònica que integra empreses i administracions

Emilio Rodríguez Priego
Govern de La Rioja

14 - El model de contractació electrònica del Govern Basc: "Passa sense cridar, .. i serveix-te el teu mateix"

Ángel Cancel·lo Calvo
Govern Basc

15 - Dispositius mòbils. Plataforma corporativa de gestió de dispositius mòbils

José Antonio Perea Yustres
Institut Nacional d'Estadística

16 - El portasignatures electrònic corporatiu (DOCELWEB)

Gonzalo Fernández-Victorio Arévalo
Intervenció General de l'Administració de l'Estat

17 - Sistema d'informació geogràfica corporatiu de la Junta d'Andalusia

Álvaro Zabala Ordóñez
Junta d'Andalusia

18 - Interconnexió dels òrgans judicials d'Andalusia

Carlos Simón Ferrer
Junta d'Andalusia

19 - Alineament de les TICS en la Conselleria d'Economia i Hisenda amb la mobilitat i el teletreball

Francisco José Doménech Colomer
Junta d'Andalusia (Conselleria d'Economia i Hisenda)

20 - Normalització de la contractació pública electrònica: CODICE i les iniciatives europees d'estandardització

Eduardo Sánchez Blázquez
Ministeri d'Economia i Hisenda