accesskey_mod_content

Eficiència i sostenibilitat

41 - Digitalització d'ajudes i subvencions en l'Administració Pública basca

Cristina Pérez de Sant Román Setien
Govern Basc

42 - Projecte d'interoperabilitat entre Col·legi General del Notariat i Registre de Cooperatives del Govern Basc

Arturo López Ruiz
Govern Basc

43 - Sistema d'informació de la biodiversitat d'Euskadi

Marta Iturribarria Ruiz
Govern Basc

44 - ETIKOMIN, una comunitat de pràctica professional online en bioètica

Alberto Ortiz de Zarate Tercer
Govern Basc

45 - Be cloud, my friend

Pablo de la Cova Fernández
Orfes d'Hisenda

46 - Gestió de línies de comunicacions a l'Ajuntament de Madrid

Juan J Muñoz Esteban
Informàtica de l'Ajuntament de Madrid

47 - Un sistema antena per a la gestió del coneixement 2.0.

Fernando Martín Sánchez
Institut de Salut Carlos III

48 - Les tecnologies de la informació aplicades a la vigilància de malalties a Espanya

Alejandro Conde Bandera
Institut de Salut Carlos III

49 - Mesurament de l'ús dels serveis indicadors i vigilància tecnològica

José Antonio Perea Yustres
Institut Nacional d'Estadística

50 - IT Supported Decision Making Procedure Project (IPP)

Maca Carni Pretnar
Ministeri d'Administracions Públiques de la República d'Eslovènia

51 - àgora, la Plataforma Web de Gestió de Projectes de Qualitat que facilita el treball en equip

Esperanza Álvarez Molina
Junta d'Andalusia

52 - Portasignatures electrònic. Evolució funcional i tecnològica

Mª Luisa de la Vega Royo
Junta d'Andalusia

53 - La simplificació administrativa i agilitació de tràmits en la Junta d'Andalusia

Ana Acer Gómez-Pinto
Junta d'Andalusia

54 - Ag@tav2, Agenda Corporativa de la Junta d'Andalusia

Jorge Sánchez Martín
Junta d'Andalusia

55 - Plataforma d'Interoperabilitat de Continguts Web (iCMS)

Juan Leal Zubiete
Junta d'Andalusia

56 - Gestió de la inseguretat: Una visió del model d'anàlisi de riscos

Javier Antonio García Peña
Junta d'Andalusia. Conselleria de Salut

57 - ressò: Comunicacions Electròniques en l'Administració Sostenible

Rosa María Torres de Paz
Junta d'Andalusia. Conselleria d'Innovació Ciència i Empresa

58 - El Model TIC d'Ajuntament Digital; un model sostenible d'administraci´n intel·ligent a Andalusia

Antonio Cabell Bastida
Junta d'Andalusia. Conselleria d'Innovació, Ciència i Empresa. D.Gral. de Serveis Tecnològics i Societat de la Informació

59 - La simplifiación administrativa i la reducció de càrregues en el marc de l'excel·lència: Una experiència a Castella i Lleó

Jesús Méndez Fernández
Junta de Castella i Lleó

60 - La gestió per processos en l'Armada

Juan Escrigas Rodríguez
Ministeri de Defensa - Armada