accesskey_mod_content

Mobilidade e teletrabajo

Firma dixital no Móbil

Autor: Diana Caminero García. Entidade: Telefónica Grandes Empresas
Telefónica España proporciona unha plataforma de firma que fai posible o fluxo de información e transaccións entre os usuarios móbiles Movistar e as empresas interesadas nos servizos de identificación e firma a través de certificados de firma electrónica.

HSUPA Evolución das redes de datos cara á banda larga móbil

Autor: José Luís Grau Castelló. Entidade: Telefónica Grandes Empresas
Comparación das distintas redes de datos móbiles, e características de HSUPA e do protocolo que fai posible aumentar a eficiencia de asignación de recursos radio.

Pamplona no teu móbil: Unha forma de achegar os servizos móbiles á cidadanía

Autor: Juan Echenique Huarte. Entidade: Concello de Pamplona
Desde a área de Participación Cidadá e Novas Tecnoloxías do Concello de Pamplona vén traballando desde hai anos na posta en marcha de servizos telemáticos para a cidadanía. Vendo o enorme impacto que están a ter os teléfonos móbiles, exponse a oportunidade de pór servizos de SMS, consulta de información, e un portal específico para móbiles vía WAP.

CONECT@GV: Un servizo TIC para a Mobilidade e Colaboración dos empregados da Generalitat da Comunidade Valenciana

Autor: Marlen Ripoll Aracil. Entidade: Generalitat Valenciana. Conselleria de xustiza e AAPP.Dirección xeral de modernización
CONECT@GV é un novo servizo TIC, lanzado pola Dirección Xeral de Modernización, para ofrecer de forma segura aos empregados da Generalitat na Comunidade Valenciana en mellorando a Mobilidade ,a Colaboración e a Produtividade.

Solucións de mobilidade para facilitar o teletrabajo na administración pública

Autor: Francisco Javier Cruz Vilches. Entidade: ALCATEL-LUCENT ESPAÑA S.A.
Esta comunicación propón un método para abordar a problemática da mobilidade na Administración Pública, que se basea en:- As necesidades específicas de cada sector dentro da Administración e de cada tipo de empregado.

Adecuación da arquitectura das aplicacións móbiles aos requirimentos de usabilidade: a experiencia do Ministerio da Presidencia.

Autor: José Carrero Vivas. Entidade: Ministerio da Presidencia
Neste traballo descríbese brevemente o catro arquitecturas máis significativas para sistemas móbiles e as súas características principais, a súa implicación cos requirimentos máis habituais para estes tipos de sistemas e finalmente preséntase a experiencia do Ministerio da Presidencia na mobilización de aplicacións e os requirimentos do seu deseño.

Acceso seguro a redes sen fíos: mobilidade de usuarios no CSIC

Autor: Juan Manuel Bolaño Ladrón de Guevara. Entidade: Centro Técnico de Informática do Consello Superior de Investigacións Científicas
Neste traballo preséntase a infraestrutura de mobilidade baseada en redes sen fíos instalada en centros do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e que foi integrada dentro do proxecto internacional Eduroam.

MOVILMAP.es : Mobilización da web do Ministerio de Administracións Públicas

Autor: Manuel Gutierrez Soriano. Entidade: Ministerio de Administracións Públicas
www.movilmap.es é o resultado do proxecto de mobilización de www.map.es, que permite acceder á Web do Ministerio de Administracións Públicas con calquera dispositivo móbil con acceso a Internet.

PDFServer: Servidor de Formularios electrónicos para arranque de procesos.

Autor: José Joaquin Romeu Ureña. Entidade: Xunta de Castela e León. Consellería de Administración Autonómica
O Servizo de Informática da Consellería de Administración Autonómica construíu o PDFServer: un colector e servidor de formularios electrónicos sobre tecnoloxía PDF, conectable a internet a través de portais.