accesskey_mod_content

Xestión Electrónica de Procedementos e Servizos: da Cultura do Documento á Cultura do Dato

BAS: Plataforma Tecnolóxica Estándar de Soporte de Procedementos e Servizos Electrónicos para a Xestión Integral de Recursos Humanos na Administración

Autores: Francisco García Flores e Rafael Camacho Serrano
Entidade: Arión Grupo de Tecnoloxías Avanzadas S.A.
Describe as necesidades xurdidas na transición dun esquema de administración tradicional a un esquema de administración electrónica, presentando o sistema BAS como plataforma estándar de soporte de procedementos e servizos electrónicos para a xestión integral de recursos humanos na administración e detallando o proxecto Pérsigo da Xunta de Castela e León como caso de éxito.

Servizos de Resposta Inmediata ao Cidadán

Autor: Mª Anxos Molpeceres
Entidade: Axencia Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid
O proxecto de Servizos de resposta inmediata configúrase como unha acción dentro do II Fase do Plan Estratéxico de Simplificación da Xestión Administrativa (PESGA) da Comunidade de Madrid. Inclúe a selección, análise e implantación de procedementos nos que o cidadán ve resolto o seu trámite no mesmo momento da súa solicitude.

Cidade de Xustiza Conectada

Autor: Yolanda Arribas Alonso Entidade: Telefónica España Aproximación de Telefónica cara ao concepto de Cidade de Xustiza, facilitando a súa visión cara aos servizos ao cidadán, plataformas e infraestruturas eficientes, así como servizos para o empregado público. Así mesmo, ofrécese unha visión sobre a xestión do cambio e o compromiso co medio ambiente.

Proxecto de Integración do Sistema de Xestión Electrónica de Expedientes cos novos rexistros de axentes excluídos expostos pola Lei 26/2006

Autor: Begoña Carreño Salván
Entidade: Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións
Intercambio masivo de información (nun envio-16000 rexistros) por medios telemáticos (formularios web e servizos web), validacións de datos e de negocio desa información, integracion cun sistema electrónico de xestión de expedientes, xestión e tratamento da información.Unificación da información coa que fornecen as Comunidades Autónomas.

O Plan ÁTICA

Autor: Andrés Elhazaz Molina
Entidade: Xerencia de Informática da Seguridade Social
O Plan ÁTICA (Aula das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións Avanzadas) é un plan de formación en tecnoloxías da información e as comunicacións destinado ao persoal informático da Secretaría de Estado da Seguridade Social.

INPA. Xestión das Iniciativas Parlamentarias.

Autor: César Vicente Palacios González de Rivera
Entidade: Vicepresidencia primeira e Portavocía do Goberno. Dirección xeral de Relacións coa Asemblea
O INPA (instrumento de iniciativas parlamentarias) que se configura como varias ferramentas nunha soa: instrumento de comunicación de dobre sentido entre a Dirección Xeral e as Consellerías.

Proxecto de Informatización dos Novos Hospitais da Comunidade de Madrid: Historia clínica unificada

Autor: Luís Morell Baladrón
Entidade: Consellería de Sanidade da Comunidade de Madrid
O Proxecto de Informatización dos Novos Hospitais é unha mostra representativa do uso do TIC como elemento estratéxico para alcanzar o obxectivo de mellorar a oferta dos servizos sanitarios e garantir unha asistencia moderna, de calidade e próxima ao cidadán.

O Sistema de Información Xeográfica Integral de Xestión de Obras en vía pública do Concello de Madrid.

Autor: Javier Delgado Bermejo
Entidade: Ou.A. Informática do Concello de Madrid
Neste relatorio preséntanse os desenvolvementos abordados no período que vai de setembro 2006 a agosto de 2007 e que culminan co ambicioso proxecto do SIG Integral de Xestión de Obras en Vía Pública e a creación da Oficina de Coordinación de Obras.

Sistema electrónico de tramitación solicitudes a procedementos administrativos internos do Ministerio da Presidencia (Solicit@)

Autor: Romualdo Erdozain Igrexa
Entidade: Ministerio da Presidencia
No contexto do Plan Avanza, a Subdirección Xeral de Sistemas de Información levou a cabo durante a segunda metade do ano 2006 e o 2007 o desenvolvemento, implantación e posta en funcionamento de Solicit@, un sistema electrónico de xeración, publicación e xestión do fluxo de tramitación de formularios de solicitude asociados a procedementos administrativos internos, con incorporación de firma electrónica.

A Administración electrónica nos Servizos Sociais municipais

Autor: Antonio Alvarez Ramirez
Entidade: N2BSolutions S.L.
PROSERVIC é unha aplicacón web de facil actualización, totalmente parametrizable que permite aos Servizos Sociais contar cun potentisima ferramenta coa que sacar o máximo partido aos recursos cos que conta o area e realizar politicas sociais adaptadas ás necesidades que se mostran na explotación de datos.

O Sistema de Información dos Órganos Colexiados de Goberno da Comunidade de Castela e León. (SIOC)

Autor: Juan Antonio Medina Coresma
Entidade: Xunta de Castela e León
SIOC é un Sistema de Información integrado, que permite que o ciclo de vida completo dos expedientes dos Órganos Colexiados de Goberno da Xunta de Castela e León (Comisións de Secretarios Xerais e Consellos de Goberno) realícese de forma telemática, facendo posible a eliminación total do papel.

Seguridade en aplicacións web no ámbito da e-Administración - Problemas máis comúns e principais contramedidas

Autor: Fernando da Vila
Entidade: Mnemo Evolution and Integration Services
A presente comunicación ofrece unha breve recompilación dos problemas que actualmente se atopan con máis frecuencia nas aplicacións web e algunhas recomendacións e boas prácticas de seguridade dirixidas a mitigalos.

Proxecto eDOCue, modernización da xestión documental na Secretaría de Estado para a Unión Europea

Autor: Pablo Fernández Cid Enriquez
Entidade: Secretaría de Estado para a Unión Europea (MAEC)
O proxecto eDOCue da SEUE supón a modernización das súas ferramentas de xestión documental, no seu día adquiridas en vanguardia pero desde hai tempo demandantes de actualización.

Xestión Integrada do Dereito á Educación. Da admisión do alumnado

Autor: Fernando M. Campos Torres
Entidade: Consellería de Educación, Universidades, Cultura e Deportes do Goberno de Canarias
Deseñouse unha gran base de datos corporativa que se alimenta das achegas das familias, os centros docentes, os servizos centrais e os propios docentes, e que dan por resultado os persoais docentes e os nomeamentos dos mestres e profesores.

Pincel Ekade. A xestión dos centros docentes non universitarios en Canarias

Autor: Juan Pedro Gómez Merrero
Entidade: Consellería de Educación, Universidades, Cultura e Deportes do Goberno de Canarias
Pincel Ekade é un conxunto de aplicacións da Comunidade Autónoma Canaria para a xestión administrativa e académica dos centros educativos. Caracterízase por: Ser máis segura. Ser máis eficaz. Ser máis fiable. Ser máis fácil de usar. Estar mellor conectada. Integrar datos de moitas xestións.

Sistema de Información para a asistencia podológica (QADAM)

Autor: Ana Ceballos Guerreiro
Entidade: Consellería de Saúde da Xunta de Andalucía
Qadam centraliza as funcionalidades de xestión da asistencia podológica gratuíta no marco do Plan Integral de Diabetes de Andalucía, facilitando a xestión dos recursos asistenciais concertados e a comunicación entre todas as partes implicadas a través da administración electrónica.

Cortesí@, a Secretaría de Estado de Relacións coas Cortes do Ministerio da Presidencia no camiño cara á Administración Intelixente.

Autor: Raúl Fernández Antoranz
Entidade: Ministerio da Presidencia
Cortesí@ é o sistema de información que pretende ofrecer ao persoal da Secretaría de Estado de Relacións coas Cortes unha contorna única de traballo que permita dar cumprimento ás súas funcións, prestando especial atención non só á xestión da iniciativa como expediente administrativo senón tamén á xestión e análise de documentación electrónica e análise dinámica de información.

Tecnoloxías para a Xestión do Coñecemento nun centro de I+D.

Autor: Carlos González Giralda
Entidade: CIEMAT
O CIEMAT, Centro de Investigacións Enerxéticas, Medio Ambientais e Tecnolóxicas, organismo público de investigación, do MEC, focaliza as súas actividades no ámbito do desenvolvemento de proxectos de investigación científica e de desenvolvemento tecnolóxico. O valor e o activo principal deste centro é o coñecemento xerado polos seus investigadores e tecnólogos a través, fundamentalmente, da súa produción científica.