accesskey_mod_content

Inclusión social e participación cidadá

Mercadotecnia Dinámica: comunicación e tecnoloxía ao servizo do cidadán

Autor: José Manuel González Suárez. Entidade: Telefónica Solucións
As Administracións Públicas poden utilizar Mercadotecnia Dinámica para informar os cidadáns de todos os temas que sexan do seu interese, utilizándoo como complemento ao resto de canles de información e aproximando dunha forma personalizada a administración ao cidadán.

65 e +: O portal dos nosos Maiores

Autor: Mª Teresa Velasco Rodríguez
Entidade: Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid
Obxectivos do proxecto: Identificación e acceso único a todos os servizos do CM específicos para persoas maiores Creación de ferramentas que se adapten ás características e necesidades das persoas maiores, facilitando o achegamento ás tecnoloxías da información e reducindo a fenda dixital que afecta en maior medida a este segmento da sociedade.

Aspectos metodolóxicos da introdución de pautas de Usabilidade e Accesibilidade no desenvolvemento de Servizos da Administración Electrónica

Autor: Miguel Balle Botella
Entidade: Ministerio de Administracións Públicas
Para contemplar a usabilidade e a accesibilidade no desenvolvemento dos servizos é imprescindible seguir un proceso metodolóxico no que potenciais usuarios finais interactúan cos membros técnicos do proxecto de desenvolvemento. Desta maneira os analistas coñecen mellor as necesidades e requisitos dos sistemas.

PARTICIPA: implantación dun sistema telemático de participación cidadá. Primeiros resultados da investigación sociolóxica.

Autor: Rafael Conde Melguizo
Entidade: Universidade Politécnica de Madrid. EUITT. Dpto. Enxeñaría e Arquitecturas Telemáticas
A investigación sociolóxica do sistema PARTICIPA ten como obxectivo desvelar as claves sociolóxicas e politológicas que determinen unha correcta e exitosa implantación dun sistema telemático de voto e participación cidadá.

Accesibilidade vía voz

Autor: Eloy Moreno Olaria
Entidade: Concello de Castelló
Esta comunicación pretende presentar a tecnoloxía que utiliza a web do Concello de Castelló para facilitar o uso da mesma a través da voz. Esta tecnoloxía está especialmente pensada para persoas que, polas súas circunstancias persoais, non poidan realizar unha navegación utilizando un teclado e un rato ou que teñan dificultades de visualización.

Análise do potencial das comunicacións móbiles para a mellora dos servizos proporcionados pola Administración Pública ás persoas con discapacidade

Autor: Beatriz SanMiguel González
Entidade: Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicación. Universidade Politécnica de Madrid
O presente artigo examina a situación actual das comunicacións móbiles, tanto desde o marco normativo e stitucional como desde os servizos provistos, e ofrece a perspectiva de usuarios con discapacidade sobre os problemas, as vantaxes e o potencial da e-Administración móbil.

Innovación no Sistema Sanitario Público de Andalucía: "Opinar.es saudable unha herramineta de participación cidadá baseada no uso do TIC"

Autor: Rafael López Cortés
Entidade: Dirección Xeral de Innovación Sanitaria Sistemas e Tecnoloxía. Consellería de Saúde da Xunta de Andalucia
Desenvolvemento dunha plataforma virtual chamada Opinar.es saudable, cuxos obxectivos son: promover a participación cidadá a través dunha contorna tecnolóxica; análise e incorporación das expectativas cidadás en saúde; e xerar información útil e actualizada para xestores e responsables de sanidade para guiar e facilitar a toma de decisións.

Proxecto SISE

Autor: Fabián Torres Suarez
Entidade: Steria Ibérica
O proxecto SISE é unha iniciativa posta en marcha pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) que ten como obxectivo constituír un escaparate para o seguimento e a avaliación dos programas de intervención pública en I+D, de maneira que tanto os cidadáns como a comunidade científica poidan coñecer mellor todas as actividades que se financian con fondos públicos.

RETADIS (Rede Territorial De Computadores Adaptados A Persoas Con Discapacidade)

Autor: Ricardo Gaitán Pacheco
Entidade: Fundación telefónica
Retadis é un proxecto apoiado pola Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información cuxo obxectivo é constituír unha REDE TERRITORIAL DE COMPUTADORES ADAPTADOS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE con implantación nacional nas 17 Comunidades Autónomas e nas 2 cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

Barrios dixitais: Unha aposta do concello de Cartaxena para a presenza e participación en internet de cidadáns , asociacións e comercios creando redes sociais dixitais en barrios e deputacións.

Autor: Miguel Angel Rodriguez Gutiérrez
Entidade: Concello de Cartaxena
Los Barrios son núcleos de poboación situados na periferia das cidades, que, polo xeral, están habitados maioritariamente por traballadores, pequenos comerciantes e inmigrantes, todos eles colectivos con perigo de exclusión dixital. Esta actuación ten como obxectivo implantar e difundir a Sociedade da Información entre os cidadáns, as asociacións e os comercios e lograr con iso unha alfabetización dixital.

Introdución ao Proxecto Ctpedia: Enciclopedia Participativa da Cidade de Cartaxena

Autor: Miguel Angel Rodriguez Guitierrez
Entidade: Concello de Cartaxena
A presente exposición aborda a descrición dun caso práctico de utilización de ferramentas cooperativas procedentes da chamada Web 2.0, fomentado desde a propia Administración e con vistas á inserción do coñecemento que pode achegar a cidadanía en redes globais das que ata agora estaba en gran medida excluído.

Plataforma de alertas de información cidadá mediante a utilización de técnicas de vixilancia tecnolóxica

Autor: María Martínez Baños
Entidade: Concello de Cartaxena
Nos últimos anos converteuse nunha práctica frecuente a utilización do que se deu en chamar, dependendo da tradición, técnicas de vixilancia tecnolóxica ou de intelixencia competitiva, a efectos por exemplo de benchmarking e descubrimento de patentes. Tales técnicas teñen un potencial de uso susceptible de aproximación a estratexias de inclusión social e participación cidadá.

Solucións de ambiente asistido mediante tv interactiva.

Autor: José Manuel Hinojose Pena
Entidade: Andago Enxeñaría S.L.
As solucións desenvolvidas por Ándago permiten prestar servizos de Ambiente Asistido a colectivos de persoas maiores que, ou ben teñen un grao de dependencia baixo ou ben viven soas nos seus domicilios e necesitan dun seguimento por parte dos servizos sociais.

Pódese certificar a accesibilidade dunha web?

Autor: Javier Merino Montero
Entidade: European Software Institute
O autor explica como realizar e manter un deseño web accesible de calidade, en consonancia coas recomendacións de diferentes organismos europeaos, e como é posible certificar esta calidade grazas á Norma UNE existente en España, cos beneficios que comporta.